Μαθηματικά μοντέλα πολέμου τύπου Lanchester

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Μαθηματικά μοντέλα πολέμου τύπου Lanchester

Μιδάλκος, Αθανάσιος

Το θέμα που διαπραγματεύεται η παρακάτω εργασία είναι : « Μαθηματικά μοντέλα πολέμου τύπου Lanchester ». Κατά την ανάλυση του θέματος αρχικά αναφέρονται οι βασικές αρχές των νόμων του Lanchester που είναι α) γραμμικός κανόνας, β) τετραγωνικός κανόνας και στην συνέχεια η κατασκευή μοντέλων που βασίζονται στους κανόνες αυτούς. Έπειτα παρουσιάζεται η μελέτη της αλλαγής του λόγου δύο ομογενών παρατάξεων, δηλαδή, η μεταβολή της κατεύθυνσης της μάχης, καθώς και η πρόβλεψη του αποτελέσματος βάση της αρχικής συμπεριφοράς των στρατευμάτων λαμβανομένων υπόψιν των ανισοτήτων των Bach et. all και Dolansky. Στην συνέχεια αναλύεται ο ρυθμός απωλειών Lanchester, τίθεται το θέμα δυσκολίας υπολογισμού των συντελεστών του και εξηγείται ο τρόπος υπολογισμού των συντελεστών αυτών. Παρακάτω γίνεται λόγος για την χρήση των πινάκων αποτελεσματικότητας, την κατασκευή των βαρών των οπλικών συστημάτων και αναφέρονται αντίστοιχα παραδείγματα. Μετά παρουσιάζονται οι επεκτάσεις πάνω στις θεωρίες του Lanchester που αφορούν την πρόβλεψη του αποτελέσματος μιας μάχης, καθώς η αντιστοίχηση και η επέκταση των θεωριών αυτών σε προκαθορισμένα ή πιθανολογικά μοντέλα και η προβολή της μεθόδου υπολογισμού των επιχειρησιακών απωλειών. Επίσης παραθέτονται κάποια προβλήματα σχετικά με τα προαναφερθέντα προς μελλοντική έρευνα. Έπειτα γίνεται σχολιασμός της μελέτης του Bonder και του ρυθμού απωλειών Lanchester και παρουσιάζεται μία εναλλακτική και πιο γενικής μορφής μέθοδος απόκτησής του. Στη συνέχεια παρατίθεται μία νέα μέθοδος που στηρίζεται στις θεωρίες του Lanchester και αφορά την συγκομιδή πληροφοριών σε αρχικά στάδια της μάχης και αναλύεται ο τρόπος υπολογισμού του αριθμού των επιζώντων βάση της θεωρίας του Weibull. Τέλος παρουσιάζεται η εφαρμογή της προσωπικής μου έρευνας πάνω στις θεωρίες και συγγράμματα των Bonder και Taylor καθώς και τα συμπεράσματα που προέκυψαν.

Thesis
NonPeerReviewed

Μαθηματικά μοντέλα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.