Εξυγίανση των ελληνικών επιχειρήσεων με ειδική αναφορά στην Πειραϊκή - Πατραϊκή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Εξυγίανση των ελληνικών επιχειρήσεων με ειδική αναφορά στην Πειραϊκή - Πατραϊκή

Αντωνίου, Ανδρεάνα Ι.

Με τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί σε παγκόσμιο επίπεδο λόγω της οικονομικής κρίσης, η ανάγκη για προστασία των υπερχρεωμένων προσώπων, φυσικών και νομικών σε προπτωχευτικό στάδιο, κατέστη τεράστια. Έπειτα από την αναμόρφωση των ευρωπαϊκών δικαίων προς αυτή την κατεύθυνση, σειρά είχε το ελληνικό δίκαιο. Με το ν. 3588/2007 έγινα μια ριζική αναδιάρθρωση στο πτωχευτικό δίκαιο που ίσχυε μέχρι τότε, με την εισαγωγή της διαδικασίας συνδιαλλαγής. Η συγκεκριμένη διαδικασία, επικρίθηκε εν τέλει για την αποτελεσματικότητά της (όπως θα γίνει λόγος παρακάτω) και αντικαταστάθηκε σύντομα, μόλις με το ν. 4013/2011. Η νέα διαδικασία εξυγίανσης που προβλέπεται στον ΠτΚ, προσπάθησε να εξομαλύνει της ατέλειες του προηγούμενου νόμου και έχουν υπαχθεί με αιτήσεις τους ήδη πολλές επιχειρήσεις. Με το ν. 3869/2010 για τα «υπερχρεωμένα νοικοκυριά», επιδιώχθηκε η προστασία της πρώτης κατοικίας και άλλων περιουσιακών στοιχείων των δανειοληπτών που δεν είναι ενήμεροι στις οφειλές τους και κρίνεται ως μια διαδικασία που έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Στην εργασία που ακολουθεί, επιχειρήθηκε μια ανάλυση της διαδικασίας εξυγίανσης που ισχύει σήμερα στα άρθρα 99-106ια ΠτΚ, πώς αυτή εξελίχθηκε τόσο στην Ελλάδα αλλά και σε δίκαια της Ευρώπης, υπό το πρίσμα βασικών εννοιών της «επιχείρησης και του κύκλου ζωής αυτής» και ένας σύντομος σχολιασμός της αποτελεσματικότητάς της, αλλά και των προηγούμενων νομοθεσιών του ελληνικού δικαίου. Τέλος, υπάρχει και ειδική αναφορά στην «Πειραϊκή – Πατραϊκή Α.Ε.», με κάποια οικονομικά στοιχεία που προέκυψαν από την εκκαθάρισή της και το νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο υπήχθη.

Thesis
NonPeerReviewed

Προβληματικές επιχειρήσεις - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.