Προσομοίωση Monte Carlo με τη χρήση Matlab

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Προσομοίωση Monte Carlo με τη χρήση Matlab

Καραμήτσιου, Χριστίνα

Η παρούσα εργασία έχει στόχο να μελετήσει τις μεθόδους προσομοίωσης Monte Carlo σε συνδυασμό με κάποια από τα προβλήματα στα οποία εφαρμόζονται. Το χαρακτηριστικό των μεθόδων Monte Carlo είναι η χρήση της στοχαστικότητας για την επίλυση ενός προβλήματος. Δηλαδή, κάνουν δειγματοληψία του προβλήματος, σε αντίθεση με τις ντετερμινιστικές μεθόδους. Όπως θα δούμε στην εργασία, η εφαρμογή των μεθόδων αποτελεί μονόδρομο σε προβλήματα τα οποία έχουν μεγάλο αριθμό από διαστάσεις-μεταβλητές άλλα και σε προβλήματα δειγματοληψίας από κατανομές.

Thesis
NonPeerReviewed

Προσομοίωση
MATLAB

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.