Παρουσίαση της εταιρίας Ελληνική υφαντουργία Α.Ε.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Παρουσίαση της εταιρίας Ελληνική υφαντουργία Α.Ε.

Χριστοδουλάκης, Σπυρίδων

Το θέμα αυτής είναι η «Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Ε.» η οποία κατέχει ηγετική θέση στη διεθνή αγορά του denim όπου και απευθύνεται. Ως αντικείμενο της, η εργασία αυτή έχει, να περιγράφει όσο το δυνατόν καλύτερα τα χαρακτηριστικά, τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Ε. αλλά και των Ανωνύμων Εταιρειών γενικότερα. Η παρούσα εργασία στηρίχτηκε για τη συγγραφή της, σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης που εκτέλεσε ο συγγραφέας στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. Τα στοιχεία αυτά προήλθαν από την οικονομική διεύθυνση, τη γενική διεύθυνση denim - Νήματος - βάμβακος της εν λόγω εταιρείας. Αναγκαία θεωρήθηκε η περιγραφή των Ανωνύμων Εταιρειών ώστε να υπάρχει μια γενικότερη εικόνα για αυτή τη μορφή συγκροτήσεως της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τα στοιχεία περί Ανωνύμων Εταιριών συγκεντρώθηκαν από διαφόρους συγγραφείς. Στο κυρίως θέμα, υπήρξε ανάλυση του αντικειμένου εργασιών της εταιρείας που είναι η βιομηχανική παραγωγή υφάσματος denim. Ακολούθησε η περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας η οποία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και καθετοποιημένη. Το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώθηκε με το δίκτυο πωλήσεων και διανομής που διακρίνεται σε πωλήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και κύριο χαρακτηριστικό του είναι το εκτεταμένο δίκτυο αντιπροσώπων. Στη συνέχεια αναφέρθηκαν τα μέλη που απαρτίζουν τη διοίκηση και τη διεύθυνση της εταιρείας. Παράλληλα έγινε αναφορά στο εργατικό και υπαλληλικό προσωπικό της. Σημαντικό μέρος της εργασίας αφιερώθηκε στα περιουσιακά στοιχεία καθώς και στις επενδύσεις της επιχειρήσεις. Σημείο αναφοράς αποτέλεσε το επενδυτικό πρόγραμμα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Ε. και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες. Παρουσιάστηκαν στοιχεία του κλάδου της υφαντουργίας, η θέση που κατέχει η εταιρεία σε αυτόν και ποιες είναι οι προοπτικές της. Η εργασία ολοκληρώθηκε με τους Ισολογισμούς των χρήσεων 2002-2003 καθώς και με τον υπολογισμό αριθμοδεικτών από το συγγραφέα. Η παρουσίαση της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. κατέληξε σε συμπεράσματα για τη σύγχρονη μορφή των Ανωνύμων Εταιρειών, για τις προκλήσεις που προέρχονται από τις διεθνείς εξελίξεις της οικονομίας, για τους τρόπους αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων από τις Ανώνυμες Εταιρείες ώστε επιβιώσουν και να αναπτυχθούν.

Thesis
NonPeerReviewed

Κλωστοϋφαντουργία
Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.