Η χρήση του facebook ως μέσο προβολής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Η περίπτωση του Visit Greece

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η χρήση του facebook ως μέσο προβολής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Η περίπτωση του Visit Greece

Νεοφώτιστου, Δωροθέα

Ο τουρισμός για την Ελλάδα αποτελεί ένα είδος βαριάς βιομηχανίας. Μεγάλο μέρος της οικονομίας της στηρίζεται σε αυτόν γι’ αυτό, απαιτείται ένα οργανωμένο σχέδιο προβολής του τουριστικού προϊόντος το οποίο θα «εκμεταλλεύεται» και τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών. Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται τη χρήση των κοινωνικών δικτύων από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) για την προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και πιο συγκεκριμένα τη χρήση του Facebook από τον φορέα του ΕΟΤ «Visit Greece» και πως προβάλλει μέσω αυτού τον ελληνικό τουρισμό. Η έρευνα, αφορά όλες τις δημοσιεύσεις που έγιναν το διάστημα Οκτώβριος 2012- Οκτώβριος 2013. Περιλαμβάνει τη πλήρη καταγραφή της δραστηριότητας του Visit Greece το διάστημα αυτό ώστε να μετρηθεί το μέγεθος, το περιεχόμενο και το είδος της δραστηριότητας του, η ανταπόκριση των χρηστών σε αυτή ανά μήνα και συνολικά. Γενικά, παρατηρήθηκε μια ικανοποιητική δραστηριότητα δημοσιεύσεων, οι οποίες εντείνονται κυρίως πριν τους καλοκαιρινούς μήνες, στόχευση στην ανάδειξη των τοποθεσιών ως προορισμοί οι οποίοι δημιουργούν μια ολοκληρωμένη ταξιδιωτική εμπειρία και τέλος, μεγάλη έμφαση στην εικόνα και την διδόμενη πληροφορία.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουρισμός - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.