Ανάπτυξη εναλλακτικών και καινοτόμων διαφημιστικών εκστρατιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ανάπτυξη εναλλακτικών και καινοτόμων διαφημιστικών εκστρατιών

Σερμπέζη, Λαμπρινή

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναφέρεται στην ανάπτυξη των εναλλακτικών και καινοτόμων διαφημιστικών εκστρατειών. Η έρευνα διεξήχθη με τη μορφή του ερωτηματολογίου, το οποίο συμπληρώθηκε από δείγμα πέντε διαφημιστικών εταιριών σε διάστημα ενός μήνα. Οι απαντήσεις που δόθηκαν από το δείγμα αναλύθηκαν με το στατιστικό εργαλείο του SPSS 17.0. Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να κατανοηθεί εάν υπάρχει καινοτομία στη δημιουργία διαφημιστικών εκστρατειών από τις διαφημιστικές εταιρίες. Αν δηλαδή οι διαφημιστικές εταιρίες δημιουργούν εναλλακτικές και καινοτόμες διαφημιστικές εκστρατείες. Τα κύρια ζητούμενα είναι ο βαθμός που χρησιμοποιείται η καινοτομία στις διαφημίσεις. Σημαντικός ακόμη, παράγοντας είναι το μέσο που χρησιμοποιείται για την επίτευξη μιας διαφημιστικής εκστρατείας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την έρευνα, αποδεικνύεται ότι οι διαφημιστικές εταιρίες δημιουργούν καινοτόμες και εναλλακτικές διαφημίσεις σε υψηλό βαθμό και όπως φαίνεται το μέσο που χρησιμοποιούν είναι το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο μάλιστα είναι και το πιο καινοτόμο μέσο διαφήμισης. Οι μορφές των καινοτόμων διαφημίσεων, που χρησιμοποιούν οι διαφημιστικές εταιρίες σε μεγαλύτερο βαθμό είναι η εμπειρική διαφήμιση, που μεταφέρει στον καταναλωτή την πραγματική αίσθηση της χρήσης του προϊόντος και η διαφήμιση με διασημότητες, που αναφέρεται στην περίπτωση που μια διασημότητα χρησιμοποιεί ή μιλά για ένα προϊόν. Το παρόν δείγμα βέβαια δεν αντιπροσωπεύει τις απόψεις όλων των εταιριών, με αποτέλεσμα οι απαντήσεις που δόθηκαν να αφορούν μόνο το συγκεκριμένο δείγμα.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαφήμιση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.