Εταιρική κοινωνική ευθύνη και χορηγία με μελέτη περίπτωσης (case study) της Alpha Bank

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Εταιρική κοινωνική ευθύνη και χορηγία με μελέτη περίπτωσης (case study) της Alpha Bank

Παπαδοπούλου, Βασιλική

Σε κάθε πτυχιακή εργασία ακολουθείται μια μεθοδολογία προσέγγισης, η οποία περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο εκάστοτε συγγραφέας εντοπίζει, διαχωρίζει και αναλύει τα δεδομένα που συνθέτουν το υπόβαθρο της εργασίας. Εντοπίζονται δύο είδη μεθοδολογίας, η ποσοτική και η ποιοτική. Όσον αφορά την ποσοτική μέθοδο, οι πληροφορίες που εισάγονται αποκτούν την μορφή αριθμητικών δεδομένων και ενισχύονται μέσω σύγκρισης στατιστικών ερευνών. Συμβάλλει επίσης, η επιλογή συγκεκριμένων εργαλείων, όπως το συγκεκριμενοποιημένο ερωτηματολόγιο. Με τον τρόπο αυτό μετριούνται θεωρητικοί ορισμοί με απώτερο σκοπό την παρουσίαση των αιτιωδών σχέσεων ανάμεσα στα προαναφερθέντα. Από την άλλη πλευρά, στην ποιοτική μέθοδο υιοθετείται η άμεση παρατήρηση, η διεξαγωγή συνεντεύξεων και η διεργασία διαφόρων στατιστικών. Ακόμα, αναλύονται οι διάφορες θεωρητικές έννοιες που συμβάλλουν στην σύσταση της εργασίας, περισυλλέγονται και επεξεργάζονται αρχειακά στοιχεία, καθώς και το ερωτηματολόγιο σχεδιάζεται και εξετάζεται ανάλογα. Στην παρούσα εργασία έγινε ανάλυση περιεχομένου των εννοιών της Ε.Κ.Ε. και της Χορηγίας καθώς συγκεντρώθηκαν και αναθεωρήθηκαν στοιχεία από το αρχείο της Τραπέζης Alpha Bank. Συμπληρωματικά, δημιουργήθηκε, στάλθηκε και έπειτα επεξεργάστηκε ένα ερωτηματολόγιο σχετικό με το θέμα της συγκεκριμένης εργασίας. Κατόπιν όλων των παραπάνω δεδομένων, η μεθοδολογία προσέγγισης που εφαρμόστηκε ήταν η ποιοτική έρευνα. Σε μια άκρως ανταγωνιστική και εξελιγμένη κοινωνία, η συμβολή των αρχών της Ε.Κ.Ε. και των πρακτικών της Χορηγίας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Μέσα από την ένταξη των εννοιών αυτών στις λειτουργικές και εργασιακές δραστηριότητές τους, οι διάφοροι οργανισμοί έχουν την δυνατότητα την δυνατότητα να αναπτύξουν τις ικανότητες και το μορφωτικό επίπεδο των εργαζομένων τους. Καθώς οι προκλήσεις της αγοραστικής δύναμης αυξάνονται ταυτόχρονα αυξάνονται και οι απαιτήσεις του καταναλωτικού και επενδυτικού κοινού. Ειδικά, για τον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος τυγχάνει αρνητικής προκατάληψης εκ μέρους της κοινής γνώμης, η εκτέλεση των δραστηριοτήτων της Ε.Κ.Ε. και της Χορηγίας μπορεί να κατευθύνει θετικά τις αγοραστικές αντιλήψεις αλλά και γενικότερα την στάση του κοινωνικού συνόλου. Ένας άλλος παράγοντας στον οποίο οι θεσμοί αυτοί θα συμβάλλουν θετικά, είναι το πρόβλημα της κρίσης που ταλανίζει την κοινωνία. Στους καιρούς αυτούς, δείχνοντας ένα κοινωνικά ευαισθητοποιημένο πρόσωπο και κάνοντας διάφορες επιχορηγήσεις οι εταιρίες αποκτούν αναγνωρισιμότητα ένα καλό προφίλ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ο τρόπος λειτουργίας των ιδεολογιών της Ε.Κ.Ε. και της Χορηγίας όπως εφαρμόζεται από τον Όμιλο της Alpha Bank. Λειτουργώντας ομαδικά, η εταιρία έχει δώσει προβάδισμα στην σπουδαιότητα που έχει ο άνθρωπος και η θέση του καθώς επίσης και στην διαφορετικότητα που υπάρχει στο κοινωνικό σύνολο, λόγω ορισμένων συνθηκών που προκύπτουν ύστερα από θέματα υγείας. Ωστόσο μέριμνα επίσης παρέχεται εξίσου όσον αφορά και άλλους τομείς όπως το περιβάλλον. Ενδεικτικά, παρατίθεται το διαφημιστικό μήνυμα που δίνει έμφαση στην αξία του εθελοντισμού: << Περισσότεροι από 1.700 εθελοντές μαζί κάνουν το όραμα πράξη! >>.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.