Μέσα κοινωνικής δικτύωσης: μελέτη της χρήσης του "Facebook" από χρήστες του

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης: μελέτη της χρήσης του "Facebook" από χρήστες του

Τζάφου, Μαρία

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της συμβολής των κοινωνικών δικτύων και κυρίως του Facebook. Αρχικά προβαίνουμε στην καταγραφή και ανάλυση των χαρακτηριστικών στοιχείων του διαδικτύου. Ακολουθεί, περαιτέρω παρουσίαση τις εννοιολογικές προσεγγίσεις σχετικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του Facebook, όσον αφορά τα πλεονεκτήματα που προσφέρει, αλλά και τα μειονεκτήματα του. Παρακάτω προβαίνουμε σε προσωπική εκτίμηση ως προς το ρόλο των κοινωνικών μέσων δικτύωσης και τη λειτουργία του Facebook. Γίνεται λόγος σχετικά με το πόσο οι νέοι ασχολούνται με τα social media και κυρίως με το Facebook. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν αρχικά η συγκέντρωση των στοιχείων και η δημιουργία του πλάνου των περιεχομένων. Αφού επιλέχτηκε η κατάλληλη βιβλιογραφία και συγκεντρώθηκαν τα στοιχεία προχωρήσαμε στην πληκτρολόγηση. Η έρευνα αποσκοπούσε κυρίως στην καταγραφή των χαρακτηριστικών του Facebook και το πόσο έχει επηρεάσει τη καθημερινότητα των ανθρώπων.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνικά δίκτυα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.