Η κοινωνική και οικονομική διάσταση της τηλεόρασης στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η κοινωνική και οικονομική διάσταση της τηλεόρασης στην Ελλάδα

Αφορδακός, Νικόλαος

Το αντικείμενο μελέτης της παρούσας πτυχιακής εργασίας, είναι οι κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις της τηλεόρασης στην Ελλάδα. Ο σκοπός της εργασίας είναι διττός. Αφενός, θα μελετηθεί πώς η τηλεόραση συμβάλει στη διαμόρφωση στάσεων, αξιών, συμπεριφορών, όπου το πολυπαραγοντικό φαινόμενο της τηλεοπτικής παρουσίας έχει καταλάβει ουσιαστική θέση στον καθημερινό τρόπο σκέψης, επηρεάζοντας την ανθρώπινη εξέλιξη. Αφετέρου, θα αναλυθεί η διαδρομή που ακολούθησε η βιομηχανία της τηλεόρασης μέσα στο χρόνο, όπως επίσης η οικονομική φύση και οι οικονομικές λογικές που εφαρμόζει προς όφελος της. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι η εξής: όσον αφορά το θεωρητικό κομμάτι, στηρίχθηκε σε ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, σε συλλογικά έργα, σε αρθρογραφία και στο διαδίκτυο. Εν σχέσει με το πρακτικό κομμάτι, η έρευνα βασίστηκε σε στοιχεία τα οποία συλλέχθηκαν με τη μέθοδο της προσωπικής συνέντευξης σε σύμβουλο επικοινωνίας μεγάλων ιδιωτικών καναλιών. Έτσι, δόθηκε η δυνατότητα έγκυρης και άμεσης ενημέρωσης εκ των έσω, με επαγγελματίες του κλάδου της τηλεόρασης, για τις λογικές που ακολουθούνται σχετικά με τον τηλεοπτικό προγραμματισμό και την παραγωγή του τηλεοπτικού προϊόντος. Κλείνοντας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η τηλεόραση εκπέμπει ουσιαστικά τον παλμό της κοινωνίας, ακολουθεί τις δομές της και καθρεπτίζει τις πτυχές τόσο του μικρού οικογενειακού κλοιού, όσο και τις συνιστώσες μιας τοπικής, εθνικής και παγκόσμιας κοινωνικής και οικονομικής πραγματικότητας.

Thesis
NonPeerReviewed

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Ελλάδα
Τηλεόραση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.