Η ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού στην Δυτική Μακεδονία και οι τρόποι προβολής και προσέλκυσης τουριστών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού στην Δυτική Μακεδονία και οι τρόποι προβολής και προσέλκυσης τουριστών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς

Κοψαχείλη, Ελευθερία

Αρχικά, αναλύεται ο όρος του εναλλακτικού τουρισμού. Συνεχίζουμε με την ανάπτυξή του στην Ελλάδα και στην Δυτική Μακεδονία, καθώς και πιο συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Ακόμη, καταγράφονται και αναλύονται συνολικά τα σημαντικότερα είδη του εναλλακτικού τουρισμού που συναντώνται στην Δυτική Μακεδονία. Επίσης, καταγράφεται το νομικό πλαίσιο της τουριστικής ανάπτυξης που το περιβάλλει. Επιπρόσθετα, αναφέρονται οι στρατηγικές προώθησης, οι οποίες καθορίζονται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ). Πιο συγκεκριμένα, παρακολουθούμε τις στρατηγικές προώθησης, τις οποίες ακολουθεί η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς για την προβολή του τουρισμού της, με στόχο την προσέλκυση των τουριστών. Τέλος, σκοπός της εργασίας είναι η ανάλυση Swot, η οποία ακολουθείται ξεχωριστά για κάθε μία από τις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και έπειτα πραγματοποιείται συνολική ανάλυση των Περιφερειών (Φλώρινα, Γρεβενά, Κοζάνη) σε σχέση με την Καστοριά, η οποία συνοψίζει όλα τα επιμέρους δεδομένα των τριών νομών που προηγήθηκαν, δίνοντας έμφαση στα κυριότερα στοιχεία που αναφέρθηκαν στις προηγούμενες ενότητες της ανάλυσης, έχει ως στόχο να εντοπιστούν τα ισχυρά και ασθενή σημεία, καθώς οι ευκαιρίες και οι απειλές των τουριστικών τους προϊόντων.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουριστική ανάπτυξη
Τουρισμός - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.