Σύγκριση της εικόνας των καταστημάτων "γρήγορης μόδας" στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Σύγκριση της εικόνας των καταστημάτων "γρήγορης μόδας" στην Ελλάδα

Κούζαρη, Φωτεινή
Τζαμπάζη, Ειρήνη

Ο κύριος στόχος της παρούσας έρευνας είναι η σύγκριση της εικόνας δύο αλυσίδων γρήγορης μόδας στην Ελλάδα, των ZARA και των H&M (Hennes and Mauritz), καθώς και η μελέτη των παραγόντων, οι οποίοι επηρεάζουν την εικόνα των δύο καταστημάτων (αξία, ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση, εγκαταστάσεις, τοποθεσία, εξυπηρέτηση μετά την αγορά και η ατμόσφαιρα του καταστήματος). Η μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν η ποσοτική μέθοδος. Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το ερωτηματολόγιο το οποίο μοιράστηκε σε ένα δείγμα 100 ατόμων κάτοικους δυο ελληνικών πόλεων: της Καστοριάς και της γειτονικής Φλώρινας, και η μέθοδος δειγματοληψίας ήταν συνδυασμός δειγματοληψίας ευκολίας και δειγματοληψίας χιονοστιβάδας. Τα βασικά αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν από την έρευνα εμφανίζονται παρακάτω. Οι τιμές των καταστημάτων ZARA είναι υψηλότερες από εκείνες των καταστημάτων H&M. Επιπλέον, το προσωπικό των καταστημάτων H&M είναι πιο πρόθυμο να βοηθήσει τους πελάτες κατά τη διάρκεια των αγορών του σε σχέση με εκείνο των καταστημάτων ZARA. Τέλος, το προσωπικό στα καταστήματα H&M είναι πιο ευγενικό σε σύγκριση με το προσωπικό των καταστημάτων ZARA.

Thesis
NonPeerReviewed

Λιανικό εμπόριο
Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.