Εμπειρική διερεύνηση των απόψεων των Ελλήνων για την τριγωνική σχέση: ΜΜΕ, πολιτικών, δημοσκόπων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Εμπειρική διερεύνηση των απόψεων των Ελλήνων για την τριγωνική σχέση: ΜΜΕ, πολιτικών, δημοσκόπων

Πατσαβούρα,, Θεοδώρα
Τσούνη, Όλγα

Η δημοσκόπηση κοινής γνώμης διερευνά την άποψη ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος του πληθυσμού για ένα θέμα με σκοπό τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται και την εξαγωγή συμπερασμάτων για το σύνολο αυτού του πληθυσμού. Η πρώτη δημοσκόπηση ήταν straw poll και εμφανίστηκε τον 19ο αιώνα. Στην Ελλάδα, η πρώτη δημοσκόπηση ήταν πολιτική και πραγματοποιήθηκε το 1946, ενώ το 1963 δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά δημοσκόπηση κοινωνικού περιεχομένου. Όσον αφορά τις απόψεις του κοινού για τις δημοσκοπήσεις, παρατηρήθηκαν ορισμένες σημαντικές αντιλήψεις καθώς και παράγοντες που τις επηρεάζουν. Σχετικά με τη σχέση ΜΜΕ και δημοσκόπων, παρατηρείται ότι αν και ξεκίνησε ως ανταγωνιστική, όταν τα ΜΜΕ αντιλήφθηκαν τη δημοσιογραφική αξία των δημοσκοπήσεων άρχισαν να έχουν θετική αντιμετώπιση απέναντι σε όλες τις μεθόδους στατιστικής ανάλυσης. Πλέον, οι δημοσκοπήσεις έχουν μετατραπεί σε απαραίτητο εργαλείο των δημοσιογράφων, καθώς αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισμα όχι μόνο των δελτίων ειδήσεων αλλά και της ενημέρωσης γενικότερα. Σήμερα, οι δημοσκοπήσεις αποτελούν αδιαχώριστο στοιχείο της σημερινής μορφής της πολιτικής και του πολιτικού συστήματος. Αναλύοντας τις δημοσκοπήσεις ως πολιτικό εργαλείο, παρατηρήθηκε ότι οι πολιτικοί τις χρησιμοποιούν προκειμένου να αναπτύξουν τις στρατηγικές και τα προγράμματά τους, καθώς και για να αξιολογήσουν την απήχηση και την αποτελεσματικότητα της καμπάνιας. Οι δημοσκοπήσεις βοηθούν τους πολιτικούς να εκπληρώσουν ενημερωτικούς σκοπούς που αφορούν κυρίως τις τάσεις και τις διαθέσεις της κοινωνίας και τον προσδιορισμό της καταλληλότερης περιόδου διεξαγωγής των εκλογών. Επιπροσθέτως, η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στη διερεύνηση της άποψης του ευρέος κοινού για τη τριγωνική σχέση μεταξύ ΜΜΕ, πολιτικών και δημοσκόπων. Το θέμα έχει ενδιαφέρον διότι ενώ μέσω μίας δημοσκόπησης εξετάζονται οι δημοσκοπήσεις, παράλληλα διερευνάται και η σχέση των Μέσων Ενημέρωσης και των πολιτικών με αυτές. Εν συνεχεία, η μέθοδος έρευνας που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ποσοτική με τη χρήση ερωτηματολογίου. Η δειγματοληψία που ακολουθήθηκε ήταν μη-τυχαία, και πιο συγκεκριμένα η τεχνική των ποσοστώσεων. Η ανάλυση των στοιχείων που συλλέχθηκαν πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS. Τα βασικότερα αποτελέσματα και συμπεράσματα της έρευνας είναι ότι οι δημοσκοπήσεις παρακολουθούνται ελάχιστα από τους ερωτώμενους και ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων θεωρεί πως τα αποτελέσματα διαστρεβλώνονται από τους πολιτικούς και τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, καθώς και ότι προβάλλονται από τα ΜΜΕ για την ικανοποίηση προσωπικών συμφερόντων. Επιπλέον, το κοινό αμφισβητεί την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων των δημοσκοπήσεων καθώς και τη χρήση τους από τους πολιτικούς για να λάβουν ορθές πολιτικές αποφάσεις. Κατά την άποψη των ερωτώμενων, οι δημοσκοπήσεις έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τους ψηφοφόρους και τους αναποφάσιστους, και αναπαρίστανται με ακρίβεια στα Μέσα Ενημέρωσης. Οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι μέσω των δημοσκοπήσεων δεν συμβάλλουν στη διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων που λαμβάνονται, ούτε στην εύρυθμη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος μίας κοινωνίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.