Διερεύνηση των Ελλήνων καταναλωτών ως προς τους λόγους αγοραστικών αποφάσεων.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Διερεύνηση των Ελλήνων καταναλωτών ως προς τους λόγους αγοραστικών αποφάσεων.

Αμαραντίδου, Δέσποινα

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της αγοραστικής συμπεριφοράς των Ελλήνων καταναλωτών ως προς τους λόγους των τελικών αγοραστικών αποφάσεων τους. Η εργασία ξεκινάει με μια γενική ανάλυση του Μάρκετινγκ καθώς και την εξέλιξη του σε περιόδους κρίσης. Συνεχίζουμε με ένα ακόμα θεωρητικό κεφάλαιο το οποίο ασχολείται εκτενέστερα με τις έννοιες της καταναλωτικής συμπεριφοράς του καταναλωτή, τους παράγοντες που την επηρεάζου καθώς και με τις αλλαγές που έχει υποστεί μέσα από την οικονομική ύφεση της Ελλάδας. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η μέθοδος διεξαγωγής της έρευνας, οι στόχοι και η δειγματοληψία της έρευνας. Το τέταρτο κεφάλαιο περιέχει τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξάχθηκε, βάση του ερωτηματολογίου. Η εργασία κλείνει με τα συμπεράσματα, τις προτάσεις μας και τις δυσκολίες που συναντήσαμε.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ
Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.