Μάνατζμεντ, διαχείριση δημιουργία event. Τεχνικές και στρατηγικές που εφαρμόζονται σήμερα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Μάνατζμεντ, διαχείριση δημιουργία event. Τεχνικές και στρατηγικές που εφαρμόζονται σήμερα

Τσιπλακίδης, Γεώργιος

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η εκτεταμένη ανάλυση του στρατηγικού σχεδιασμού και του καθορισμού των στόχων για την δημιουργία εκδηλώσεων. Στη προκείμενη εργασία γίνεται διεξοδική ανάλυση στην οργάνωση εκδηλώσεων, όπου παρουσιάζονται οι διαφορετικές κατηγοριοποιήσεις, ανάλογα με το μέγεθος και το περιεχόμενό τους. Παρουσιάζονται οι παράγοντες επιτυχίας και αναλύονται η προετοιμασία, ο γενικός σχεδιασμός και το σχεδιάγραμμα μιας εκδήλωσης. Εξετάζεται το θέμα του event marketing, όπου γίνεται εκτεταμένη ανάλυση του στρατηγικού σχεδιασμού, της τμηματοποίησης, του καθορισμού των στόχων, και το μείγμα του event marketing. Επίσης, εξετάζονται τα θέματα του προϊόντος, της τιμής, της τοποθεσίας και της προώθησης (γνωστά ως 4Ρ). Αναπτύσσεται η έννοια του κινδύνου, αρχικά θέτοντας το περιεχόμενο και την περιγραφή της έννοιας του κινδύνου και στην συνέχεια αναλύοντας τον τρόπο αξιολόγησής του, και αντιμετώπισής προκειμένου ο κίνδυνος να αποτραπεί ή να περιοριστεί. Τέλος παρατίθενται δύο case studies από event marketing, προκειμένου να υπάρξει και παρουσίαση περιπτώσεων, βάσει της περιγραφόμενης θεωρίας. Τα μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την προκείμενη εργασία είναι : Βιβλιογραφική έρευνα και Εμπειρική Έρευνα . Γιατί το θέμα έχει ενδιαφέρον Μεγάλο ενδιαφέρον αποκτά ο τομέας των Events διότι τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται όλο και περισσότερο και καθίσταται πλέον στις προτεραιότητες των επιχειρήσεων και για λόγους οικονομικούς αλλά και για λόγους εταιρικής εικόνας. Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Events management

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.