Εταιρική κοινωνική ευθύνη. Η περίπτωση της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Εταιρική κοινωνική ευθύνη. Η περίπτωση της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας

Τσιάτα, Ιωάννα

Με τον όρο «εταιρική κοινωνική ευθύνη» υποδηλώνουμε την προσπάθεια των εταιρειών να ενσωματώσουν τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές τους ανησυχίες στις δραστηριότητές μέσα από μια αλληλεπίδρασή με τους κοινωνικούς τους εταίρους, πάντα σε εθελοντική βάση. Το να είναι μια εταιρεία κοινωνικά υπεύθυνη σημαίνει όχι μόνο να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το νόμο, αλλά επίσης να επενδύει περισσότερα σε ανθρώπινο κεφάλαιο, στο περιβάλλον και στις σχέσεις με τους κοινωνικούς εταίρους. Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα στον τομέας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Με μια 10ετη στρατηγική δράσεων, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία δεσμεύεται να "Παράγει ένα καλύτερο Μέλλον" σε όλους τους τομείς της δραστηριοποίησής της. Συνεχίζει την προσπάθειά για βιώσιμη, υπεύθυνη ανάπτυξη στην επιχειρησιακή της λειτουργία, στηρίζοντας σταθερά την ελληνική οικονομία και την απασχόληση, προσφέροντας στην κοινωνία, αγοράζοντας πρώτες ύλες από την Ελλάδα, και μεριμνώντας διαρκώς για το περιβάλλον. Στόχος της εργασίας αποτελεί η διερεύνηση του όρου της κοινωνικής ευθύνης, η παράθεση ορισμών, η διερεύνηση της ιστορικής πορείας της ΕΚΕ σε διεθνές επίπεδο και η περιγραφή της σύγχρονης μορφής της. Επίσης, η ανάλυση των προσδιοριστικών της παραγόντων και η παρουσίαση του οφέλους που προκύπτει από την ενσωμάτωση της ΕΚΕ, αλλά και του κόστους που αυτή συνεπάγεται. Επίσης, την μελέτη της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας και πρακτικές ΕΚΕ που ακολουθεί.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.