Η προβολή των γυναικών στις έντυπες διαφημίσεις: στερεότυπα ή νέοι ρόλοι;

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η προβολή των γυναικών στις έντυπες διαφημίσεις: στερεότυπα ή νέοι ρόλοι;

Τσαμπάζη, Ισμήνη

Η παρούσα εργασία είναι μία έρευνα για να διαπιστωθεί εάν η θέση της γυναίκας στο χώρο των έντυπων διαφημίσεων παρουσιάζεται στερεοτυπικά ή σε νέους ρόλους που την θέλουν ανεξάρτητη και όχι εξαρτώμενη από τους άνδρες απέχοντας από το εργατικό δυναμικό. Το δείγμα της έρευνας είναι 5 μηνιαία περιοδικά από τα οποία έγινε τρίμηνη έρευνα για τη καταγραφή των διαφημίσεων. Η έρευνα που χρησιμοποιήθηκε είναι η ποιοτική και έγινε επίσης ανάλυση περιεχομένου των διαφημίσεων. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν ήταν στερεοτυπικά ως προς τον τρόπο που παρουσιάζονται οι γυναίκες στη διαφήμιση. Αναλυτικότερα, οι γυναίκες στα περιοδικά της έρευνας που διεξήχθη παρουσιάστηκαν ως sex symbol και ηλικίας 21-30 ετών. Επίσης είναι κυρίως μερικώς ντυμένες και προβάλλουν κατά κύριο λόγο μία μέτρια οικονομική κατάσταση. Ενώ αξίζει να αναφερθεί πως η θέση της γυναίκας σε ορισμένες διαφημίσεις διαφοροποιείτε όταν υπάρχει η παρουσία του άνδρα.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαφήμιση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.