Η μέτρηση της εμπειρίας του καταστήματος. Μελέτες περιπτώσεων των Zara, Bershka, H&M και Nike Stores

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η μέτρηση της εμπειρίας του καταστήματος. Μελέτες περιπτώσεων των Zara, Bershka, H&M και Nike Stores

Αλίεβα, Κριστίνα
Ορφανίδου, Αναστασία

Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε με σκοπό την μέτρηση της εμπειρίας τεσσάρων καταστημάτων ένδυσης αλλά και την διερεύνηση της επίδρασης των χαρακτηριστικών των καταστημάτων στην αγοραστική εμπειρία. Για την επίτευξη του ανώτερου σκοπού διεξήχθη ποσοτική έρευνα με την χρήση ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα της έρευνας συγκλίνουν στο ότι η διαμόρφωση της ατμόσφαιρας ενός καταστήματος, είτε μέσω μεμονωμένων περιβαλλοντικών παραγόντων είτε σε συνδυασμό αυτών επηρεάζει την συναισθηματική κατάσταση του καταναλωτή καθώς και διαμορφώνει την εμπειρία βιώνει ο καταναλωτής μέσα στο κατάστημα. Πιο συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας οι καταναλωτές φαίνεται ότι επηρεάζονται περισσότερο από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της ατμόσφαιρας στο κατάστημα όπως για παράδειγμα ο φωτισμός. Ειδικότερα, στο κύριο ερευνητικό κομμάτι της έρευνας που αφορά την εμπειρία του καταναλωτή μέσα στο κατάστημα φάνηκε ότι και εδώ υπάρχει επίδραση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών που ένιωσαν οι καταναλωτές από την επίσκεψη στο κατάστημα και αυτό φαίνεται μέσω του αισθήματος της χαράς και της ευχαρίστησης που θεωρούν ότι βίωσαν εντονότερα κατά την επίσκεψη τους στο κατάστημα.

Thesis
NonPeerReviewed

Λιανικό εμπόριο
Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.