Η επικοινωνία στο πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης κοινωνικής πολιτικής από τους οργανισμούς τοποπικής αυτοδιοίκησης. Η περίπτωση του Δήμου Κορινθίων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η επικοινωνία στο πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης κοινωνικής πολιτικής από τους οργανισμούς τοποπικής αυτοδιοίκησης. Η περίπτωση του Δήμου Κορινθίων

Κυριακού, Μαρία

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης στον Δήμο Κορινθίων και η παράθεση προτεινόμενων τρόπων βελτίωσης των δράσεων και των προγραμμάτων του, για την καλύτερη επικοινωνία και την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής. Στη συνέχεια, καταγράφονται οι ανάγκες για κοινωνικές παροχές και αναλύονται οι φορείς, παρουσιάζοντας την συνεργασία που υπάρχει μεταξύ της Κοινωνικής Πολιτικής. Επιπλέον, αναλύεται η οργάνωση και οι δράσεις των φορέων που υλοποιούν προγράμματα και δράσεις Κοινωνικής Πολιτικής. Επίσης, γίνεται μια προσπάθεια σύνδεσης των προγραμμάτων και των δράσεων Κοινωνικής Πολιτικής με τις Εφαρμοσμένες Δημόσιες Σχέσεις και την Επικοινωνία. Τέλος, η παρούσα εργασία περιλαμβάνει ερευνητικό μέρος, με σκοπό να γίνει ανάλυση της επικοινωνίας στο πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης Κοινωνικής Πολιτικής από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την περίπτωση του Δήμου Κορινθίων, διερευνώντας την κοινωνική δομή, τον ρόλο και τις μορφές επικοινωνίας. Ύστερα, γίνεται αναφορά στα προβλήματα και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Δήμος Κορινθίων στην εφαρμογή της Κοινωνικής Πολιτικής από τους Ο.Τ.Α. Για το σκοπό της έρευνας συγκεντρώθηκε υλικό σχετικό με τις δράσεις Κοινωνικής Πολιτικής, ενώ χρησιμοποιήθηκε ποιοτική έρευνα με την μέθοδο της ημι- δομημένης συνέντευξης σε στελέχη που συμμετέχουν στην υλοποίηση δράσεων Κοινωνικής Πολιτικής σε πολίτες που είναι αποδέκτες αυτών των δράσεων, με βάση άξονες ερωτήσεων, σχετικούς με το θέμα που αναλύεται. Τέλος, καταγράφονται τα συμπεράσματα της έρευνας και τα προτεινόμενα μέτρα όπου η επικοινωνία θα μπορούσε να συμβάλει στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της συγκεκριμένης κοινωνικής δομής.

Thesis
NonPeerReviewed

Τοπική αυτοδιοίκηση
Κοινωνική πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.