Πολιτικός λόγος και προπαγάνδα την περίοδο της δικτατορίας του Μεταξά (Μέσα από τη μελέτη των εφημερίδων της Φλώρινας)

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Πολιτικός λόγος και προπαγάνδα την περίοδο της δικτατορίας του Μεταξά (Μέσα από τη μελέτη των εφημερίδων της Φλώρινας)

Παπαστεργίου, Παναγιώτης

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην αναζήτηση πληροφοριών που αφορούν στην περίοδο της δικτατορίας του Μεταξά. Ποιο συγκεκριμένα διερευνώντας την ευρύτερη περίοδο του μεσοπολέμου πραγματοποιείται ανάλυση και συσχετισμός των γεγονότων και του πολιτικού κλίματος της εποχής εκείνης με την ανάδυση των φασιστικών κινημάτων και ιδιαίτερα εκείνο της 4ης Αυγούστου του 1936 στην Ελλάδα. Επιπροσθέτως, η εργασία παρουσιάζει ενδιαφέρον καθώς, αναδεικνύει τις πολλαπλές πτυχές της μεταξικής δικτατορίας, την προπαγάνδα που ασκήθηκε, καθώς και τη σχέση του καθεστώτoς με τα φασιστικά κινήματα της Ευρώπης του Μεσοπολέμου. Σκοπός αυτής της έρευνας είναι η διεξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν στη σημαντικότητα της προπαγάνδας ως μέσο άσκησης της εξουσίας, αλλά και τους τρόπους που ασκήθηκε αυτή, την περίοδο της μεταξικής δικτατορίας, καθώς και στα ΜΜΕ της εποχής που συνετέλεσαν προς αυτή την κατεύθυνση. Για να εξεταστούν όλα τα παραπάνω χρειάζεται να τεθούν τα εξής ερωτήματα: *Τι εννοούμε με τον όρο προπαγάνδα και πως αυτή διεξήχθη στη διάρκεια της ιστορίας; (κυριότερα την περίοδο του Μεσοπολέμου). * Ποιο ήταν το πολιτικό κλίμα της εποχής του μεσοπολέμου; (σε εθνικό κυρίως επίπεδο, αλλά και διεθνώς). * Ποια ήταν τα γεγονότα που συνετέλεσαν στην ανατροπή του δημοκρατικού καθεστώτoς και στην εγκαθίδρυση της μεταξικής δικτατορίας; * Ποια η κεντρική ιδεολογία της δικτατορίας του Μεταξά και με ποιον τρόπο ασκήθηκε η προπαγάνδα από τα όργανα εξουσίας; * Ποια ήταν τα μέσα προκειμένου να ασκηθεί η προπαγάνδα στο καθεστώς του Μεταξά; *Ποια η σχέση του Ιωάννη Μεταξά με το φασισμό και τους "ισχυρούς" της Ευρώπης εκείνη την εποχή; Για την διεξαγωγή της παρούσας εργασίας πραγματοποιείται πρωτογενής- ποιοτική έρευνα, καθώς στόχος της εργασίας είναι η ανάδειξη ιστορικών γεγονότων μέσα από βιβλιογραφία και διαδικτυακούς συνδέσμους και σε συνδυασμό με προσωπική έρευνα που αφορά στην αναζήτηση άρθρων μέσα από εφημερίδες της εποχής του μεσοπολέμου στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα δημοσιευμάτων που αφορούν στη μεταξική δικτατορία. Για την πραγματοποίηση της έρευνας στο πρακτικό κομμάτι χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της α ν ά λ υ σ η ς π ε ρ ι ε χ ο μ έ ν ο υ. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα αποτελείται από τα παρακάτω κεφάλαια που συμπεριλαμβάνουν τα εξής θέματα: Στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθενται ορισμοί της προπαγάνδας, έννοιες και είδη αυτής, καθώς και ιστορικές φυσιογνωμίες που έκαναν χρήση της. Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται λόγος για το πολιτικό κλίμα που επικράτησε στην Ευρώπη μετά τον Ά Παγκόσμιο Πόλεμο, την άνοδο του φασισμού και του ναζισμού και πως αυτή επηρέασε τα γεγονότα που ανέδειξαν τη δικτατορία του Μεταξά. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση του κοινωνικό- πολιτικού κλίματος της Ελλάδας του Μεσοπολέμου, καθώς και του ιστορικού της μεταξικής δικτατορίας Στο τέταρτο κεφάλαιο παρατίθεται ανάλυση του πολιτικού λόγου και της προπαγάνδας που διεξήχθη την περίοδο της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου του 1936. Στο πέμπτο κεφάλαιο, το οποίο αφορά στο πρακτικό μέρος της έρευνας, παρουσιάζονται αρχεία εφημερίδων από την εποχή της μεταξικής δικτατορίας και πραγματοποιείται ανάλυση αυτών. Τα συμπεράσματα αφορούν στους λόγους που ανέδειξαν το μεταξικό καθεστώς, στους προπαγανδιστικούς μηχανισμούς, στο συσχετισμό της δικτατορίας με τα υπόλοιπα φασιστικά κινήματα της περιόδου και στο πως τελικά διεξήχθη αυτή η έρευνα για να αναδειχθούν τα ζητούμενα.

Thesis
NonPeerReviewed

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)