Η προβληματική της αλήθειας στις δημόσιες σχέσεις. Η συμβολή του μεταμοντερνισμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η προβληματική της αλήθειας στις δημόσιες σχέσεις. Η συμβολή του μεταμοντερνισμού

Ζήτρου, Άρτεμις

Σκοπός αυτής τής εργασίας είναι να μελετηθούν αναλυτικά οι όροι και ορισμοί της Αλήθειας, των Δημοσίων Σχέσεων και του Μεταμοντερνισμού και να εξεταστεί η μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Η μελέτη εστιάζει στη δυναμική τής Αλήθειας κατά την άσκηση των Δημοσίων Σχέσεων και στα ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας τού κλάδου, όπως διαμορφώνονται από αυτήν. Κίνητρο για την επανεξέταση των ορισμών αποτελεί η ολοένα και περισσότερο αναφορά τού Μεταμοντερνισμού στις σύγχρονες κοινωνικές δομές, κι ιδιαίτερα στη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. Πρόκειται να μελετηθούν οι πέντε θεμελιώδεις και πιο αντιπροσωπευτικές θεωρήσεις τής μεταμοντερνιστικής σκέψης, που αφορούν κυρίως στα Μέσα και στη γλώσσα – ως βασικές συνιστώσες στην Επικοινωνία και στην άσκηση Δημοσίων Σχέσεων. Αυτές είναι η αμφισβήτηση των «μεγάλων αφηγήσεων» του Lyotard, η σχέση γνώσης-εξουσίας τού Foucault, η Θεωρία των Μέσων του Baudrillard, η θεωρία των «γλωσσικών παιχνιδιών» τού Wittgenstein και η μέθοδος της «αποδόμησης» του Derrida. Τέλος, θα μελετηθεί η εκστρατεία τής Hill & Knowlton “Citizens for a Free Kuwait” ως πρότυπο παράδειγμα μεταμοντερνιστικής προσέγγισης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι παραπάνω θεωρίες δύνανται να εφαρμοστούν.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Ελλάδα
Μεταμοντερνισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.