Ο ελληνικός τύπος στο μεσοπόλεμο. Βασικά διακυβεύματα της πολιτικής ζωής όπως φαίνονται μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ο ελληνικός τύπος στο μεσοπόλεμο. Βασικά διακυβεύματα της πολιτικής ζωής όπως φαίνονται μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων

Ξανθοπούλου, Αμαλία
Φρυγανά, Βασιλική

Η συγκεκριμένη μελέτη εκπονήθηκε ώστε να διερευνηθούν και να παρουσιαστούν τα βασικά διακυβεύματα της πολιτικής ζωής κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου μέσω του Ελληνικού Τύπου. Αρχικά, αναλύθηκαν βασικές έννοιες όπως ο Τύπος και ο Μεσοπόλεμος. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε ο ορισμός του Τύπου, η γέννηση και η εξέλιξη του, καθώς και η σχέση που έχει με την πολιτική, ενώ παρατέθηκαν τα ύψιστης σημασίας γεγονότα που ακολούθησαν κατά τη Μεσοπολεμική περίοδο ανά χρονικές περιόδους (1922-1924, 1925-1932, 1933-1940) αλλά και η ανάπτυξη του Ελληνικού Τύπου στην περίοδο αυτή. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε η μεθοδολογική προσέγγιση της έρευνας αυτής, η οποία εστιάστηκε στα πρωτοσέλιδα τριών πολιτικών καθημερινών εφημερίδων-ΈΘΝΟΣ, ΣΚΡΙΠ, ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ- κατά τον Ιανουάριο των ετών 1923, 1924, 1925. Στα πλαίσια της μεθοδολογικής προσέγγισης, προβλήθηκε η ταυτότητα των υπό εξέταση εφημερίδων, αναλύθηκε η έννοια της ανάλυσης περιεχομένου, έγινε διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων αλλά και παρουσίαση της κατηγοριοποίηση των θεμάτων που εξετάστηκαν. Στο πρακτικό μέρος της εργασίας, αφού μελετήθηκαν τα άρθρα των πρωτοσέλιδων των τριών εφημερίδων, παρατέθηκαν τα βασικά πολιτικά ζητήματα των ετών που τέθηκαν υπό εξέταση όπως αυτά παρουσιάζονται στην ημερήσια διάταξη των εφημερίδων. Τέλος, προβάλλονται τα συμπεράσματα της έρευνας, έπειτα από τη μελέτη, παρουσίαση και ανάλυση των κυριότερων πολιτικών διακυβευμάτων του Μεσοπολέμου κατά τον τρόπο που παρουσιάζονται στον Ελληνικό Τύπο της εποχής αυτής.

Thesis
NonPeerReviewed

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.