Απόψεις των Ελλήνων καταναλωτών απέναντι στις διαφημίσεις. Συγκριτική μελέτη της τηλεοπτικής και της διαφήμισης στο facebook

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Απόψεις των Ελλήνων καταναλωτών απέναντι στις διαφημίσεις. Συγκριτική μελέτη της τηλεοπτικής και της διαφήμισης στο facebook

Καψάλη, Ιωάννα

Διαφήμιση είναι μια διαδικασία κατά την οποία γνωστοποιείται στον καταναλωτή ένα προϊόν ή μια υπηρεσία με σκοπό να επηρεασθεί η τελική του αγοραστική απόφαση θετικά ως προς το συγκεκριμένο προϊόν ή τη διαφημιζόμενη υπηρεσία. Η διαφήμιση είναι ένα από τα στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ μιας επιχείρησης, είναι εξίσου σημαντικό, όπως τα υπόλοιπα στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ, όπως είναι οι δημόσιες σχέσεις, οι προσωπικές πωλήσεις και η προώθηση πωλήσεων. Τα μέσα προβολής μιας διαφήμισης είναι ποικίλα, τα κυριότερα εξ αυτών, ο έντυπος τύπος, το ραδιόφωνο, η τηλεόραση και το διαδίκτυο. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσουμε τις αντιλήψεις των καταναλωτών απέναντι στις διαφημίσεις, τηλεοπτικές και ηλεκτρονικές και συγκεκριμένα, πως διαφοροποιούνται οι καταναλωτές απέναντι στις τηλεοπτικές διαφημίσεις και τις διαφημίσεις που παρακολουθούν στο Facebook. Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας χρησιμοποιήθηκε ποσοτική έρευνα εφόσον έπρεπε να διερευνηθούν οι απόψεις μιας μεγάλης μερίδας ατόμων και αυτές να ελεγχθούν με τη χρήση στατιστικής ανάλυσης διάφοροι στατιστικοί στόχοι. Το γενικότερο συμπέρασμα ήταν ότι η στάση των καταναλωτών ως προς τις τηλεοπτικές διαφημίσεις είναι περισσότερο θετική, συγκριτικά με τη στάση τους ως προς τις διαφημίσεις του Facebook, καθώς φαίνεται ότι θεωρούν ότι οι πληροφορίες που δίδονται στις τηλεοπτικές διαφημίσεις είναι πιο έγκυρες και πιο έγκαιρες συγκριτικά με τις πληροφορίες που δίδονται μέσα από τις διαφημίσεις στο Facebook. Επιπλέον, στις τηλεοπτικές διαφημίσεις, οι καταναλωτές δίνουν μεγαλύτερη προσοχή, ενώ τις θεωρούν πιο αποτελεσματικές ως προς την επιρροή που έχουν στην τελική αγοραστική τους απόφαση.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαφήμιση
Κοινωνικά δίκτυα
Διαδίκτυο (Internet)
Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.