Η ανάπτυξη του διεθνούς τουρισμού στην Ελλάδα και οι εφαρμογές προώθησης και προβολής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η ανάπτυξη του διεθνούς τουρισμού στην Ελλάδα και οι εφαρμογές προώθησης και προβολής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

Γκιμουρτζίνας, Τρύφων

Ο τουρισμός αποτελεί μια δραστηριότητα αγαθών, υπηρεσιών καθώς και παραγωγικών μονάδων που προσφέρει μια τουριστική εμπειρία σε μεμονωμένα άτομα ή σε ομάδες ατόμων που πηγαίνουν σε κάποιο τουριστικό προορισμό της επιλογής τους με σκοπό την ικανοποίηση των τουριστικών αναγκών ή επιθυμιών τους. Ωστόσο ο τουρισμός είναι μια από τις σημαντικότερες βιομηχανίες παγκοσμίως αποτελώντας σημαντικό παράγοντα εσόδων και πηγής απασχόλησης. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τα στοιχεία που αφορά τον τουρισμό σε εθνικό επίπεδο για τα έτη 2010-2015 αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο για τα έτη 2010-2014. Πιο συγκεκριμένα γίνεται αναλυτική παρουσίαση όλων των μορφών τουρισμού, αναλύεται ο ελληνικός τουρισμός για τα έτη 2010-2015 αλλά και η ανταγωνιστική θέση της Ελλάδας για τα έτη 2010-2014. Εν συνεχεία αναλύεται ο παγκόσμιος τουρισμός για το 2014 αλλά και οι προοπτικές του διεθνούς τουρισμού παγκοσμίως για το 2030. Επίσης γίνεται εκτενής αναφορά στον τουρισμό της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς όπως είναι οι μορφές του τουρισμού, τα αξιοθέατα, τα έθιμα-εκδηλώσεις καθώς και η προβολή-προώθηση της Καστοριάς στον τουρισμό. Τέλος παρουσιάζονται τα διάφορα συμπεράσματα που προέκυψαν από την συλλογή των στοιχείων.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουριστική ανάπτυξη
Τουρισμός - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.