Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση: επίτευξη κριτηρίων, οικονομικά και πολιτικά οφέλη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση: επίτευξη κριτηρίων, οικονομικά και πολιτικά οφέλη

Γουλοσπύρος, Παντελής

Η διαδικασία της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύπλευρη και πολύπλοκη, εφόσον αποτελεί πολιτικό “αγκάθι” στη γεωγραφία της Ελλάδας. Το πολιτικό πρόβλημα της Κύπρου με την τουρκική εισβολή το 1974, αποτέλεσε τον κύριο λόγο των εκάστοτε Κυπριακών κυβερνήσεων για ένταξη της νήσου στην Ευρωπαϊκή κοινότητα και αργότερα στην Ένωση, με στόχο την ανάπτυξη, την ευημερία και όλες τις θετικές συνέπειες της ένταξης στην Ενωμένη Ευρώπη. Στην εργασία αυτή αναφέρονται τα σημαντικότερα γεγονότα, όσον αφορά τις οικονομικές και πολιτικές σχέσεις της Κύπρου με την Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες. Επίσης, προκειμένου να απαντηθεί το ερώτημα αν η Κύπρος τελικά πληροί τις προϋποθέσεις ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέρονται τα οικονομικά στοιχεία που εμφανίζει σήμερα η Κυπριακή οικονομία, οι οικονομικές σχέσεις που τηρεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η συμμετοχή της Κύπρου σε διάφορα προγράμματα της Ένωσης κλπ. Όλα αυτά σε σύνδεση με την οικονομική ζημία της τουρκικής εισβολής το 1974 και το τι στοίχησε αυτή, καθώς και την οικονομική ευημερία που προέκυψε με τις επίπονες προσπάθειες κατόπιν της εισβολής. Η ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. δεν υπήρξε όμως μια διαδικασία απλή, όπως δεν είναι απλή για καμιά χώρα, εφόσον τα κριτήρια της ένταξης που έχουν καθοριστεί είναι συγκεκριμένα και απαιτούν οικονομικές και πολιτικές προϋποθέσεις. Επίσης, στο τμήμα αυτό της πτυχιακής εργασίας, αναφέρεται και το πως συνδέεται η Ευρωπαϊκή Ένωση με το λεγόμενο Κυπριακό πρόβλημα και την Τουρκία, όπως επίσης και οι σχέσεις και οι ενέργειες του τουρκοκυπριακού τμήματος του νησιού με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο τελευταίο τμήμα της εργασίας, δίνεται απάντηση στο ερώτημα ποιό είναι το γενικό όφελος της ένταξης της Κύπρου στην Ε.Ε. και για την Κύπρο αλλά και για την Ένωση, καθώς και ορισμένα γενικά συμπεράσματα. Με την εξέλιξη των πραγμάτων σήμερα , συμπερασματικά, καταλήγουμε ότι το Ελληνοκυπριακό κομμάτι της Κύπρου είναι ενταγμένο στην Ε.Ε. και θα απολαμβάνει των οικονομικών προνομιών της Ένωσης, σε αντίθεση με το τουρκοκυπριακό που είναι καταδικασμένο από το Τουρκικό κατεστημένο στον οικονομικό μαρασμό. Η ένταξη ολόκληρου του νησιού θα ήταν η καλύτερη οικονομική λύση και για τις δύο κοινότητες, αλλά αυτό προϋποθέτει την πολιτική λύση του προβλήματος, και την ιστορικώς δικαίωση του Ελληνισμού.

Thesis
NonPeerReviewed

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004-04-24


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.