Η ανταγωνιστικότητα και ο στρατηγικός σχεδιασμός προώθησης των ελληνικών κρασιών στην διεθνή αγορά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Η ανταγωνιστικότητα και ο στρατηγικός σχεδιασμός προώθησης των ελληνικών κρασιών στην διεθνή αγορά

Παπαχριστοδούλου, Αθανασία

Η ελληνική οινοποιία, με την σημερινή της μορφή, άρχισε να αναπτύσσεται στη δεκαετία του 1960, ενώ ο κλάδος της οινοποιίας-αμπελοκαλλιέργειας είναι ταυτισμένος με την ιστορική εξέλιξη της χώρας μας. Οι επενδύσεις των μεγάλων εταιριών του κλάδου στη δεκαετία του 1960, είχαν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός σύγχρονου και οργανωμένου κλάδου, με σημαντική παρουσία στην αγορά των εμφιαλωμένων κρασιών. Προς την κατεύθυνση αυτή συνέβαλλαν και οι ενέργειες του Υπουργείου Γεωργίας, με την θεσμοθέτηση των περιοχών για την παραγωγή οίνων ονομασίας προελεύσεως, καθώς και της ανασύστασης των αμπελώνων και τον εμπλουτισμό των καλλιεργούμενων εκτάσεων με εκλεκτές ποικιλίες σταφυλιών. Ο κλάδος της οινοποιίας αποτελεί δυναμικό τμήμα του ευρύτερου κλάδου της ελληνικής βιομηχανίας ποτών. Ο αριθμός των μεγάλων σύγχρονων και οργανωμένων παραγωγικών μονάδων είναι περιορισμένος. Οι τελευταίες, έχουν μακρόχρονη παρουσία στον κλάδο, παράγουν και διαθέτουν στην αγορά ποικιλία προϊόντων έχοντας δημιουργήσει ισχυρά εμπορικά σήματα, τα οποία καλύπτουν αξιόλογο μέρος της ελληνικής αγοράς οίνου. Με την παραγωγή των εξεταζόμενων προϊόντων ασχολούνται και αρκετά μεγάλος αριθμός μεσαίου και μικρού μεγέθους αγροτικών εκμεταλλεύσεων, ενώ η δραστηριότητα των περισσοτέρων εξ αυτών, συνδυάζει την καλλιέργεια περισσότερων από μία καλλιέργειες. Κύριο χαρακτηριστικό του κλάδου αποτελεί η υψηλή ποιότητα των παραγομένων προϊόντων. Οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς και μακραίωνη παράδοση της ελληνικής αμπελοκαλλιέργειας-οινοποιίας, διασφαλίζουν στο ελληνικό κρασί σημαντικές θέσεις ποιότητας στην ευρωπαϊκή αγορά. Η συνολική αγορά του οίνου παρουσιάζει διακυμάνσεις τα τελευταία χρόνια, χωρίς ουσιαστικά να παρουσιάζει αξιόλογη μεταβολή. Το γεγονός αυτό εντείνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των μεγάλων κυρίως βιομηχανιών, οι οποίες παράγουν διαφοροποιημένα προϊόντα, με σκοπό να καλύψουν τις προτιμήσεις του καταναλωτικού κοινού.

Thesis
NonPeerReviewed

Οίνος και οινοποιία
Εξαγωγές - Ελλάδα
Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004-04-18


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.