Δημιουργία δυναμικής ιστοσελίδας με Joomla 2.5

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Δημιουργία δυναμικής ιστοσελίδας με Joomla 2.5

Παππάς, Αλέξανδρος
Στεφανίδης, Θεόφιλος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία «Δημιουργία Δυναμικής Ιστοσελίδας με Joomla 2.5», συντάχθηκε έτσι ώστε να αποτελέσει τον οδηγό για έναν αρχάριο χρήστη, ο οποίος θα θέλει να χρησιμοποιήσει το Joomla με σκοπό την δημιουργία και την δημοσίευση μιας προσωπικής ιστοσελίδας ή ακόμη και ενός εταιρικού δικτυακού τόπου. Αρχικά γίνεται μια ανάλυση του Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου και στην συνέχεια στοχεύουμε στην κατανόηση κάποιων βασικών εννοιών, τον τρόπο εγκατάστασης, την λειτουργία και την χρησιμότητα του Joomla. Παρουσιάζουμε βήμα-βήμα την εγκατάσταση του τοπικού server, του Joomla, των εφαρμογών(components), ενθεμάτων(module) και των πρόσθετων(plug-ins) τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της ιστοσελίδας, καθώς και τα σχεδιαστικά προγράμματα ώστε να πραγματοποιηθεί και να υλοποιηθεί το γραφιστικό τμήμα της ιστοσελίδας. Επίσης αναφερόμαστε σε αντίστοιχα CMS, όπως το WordPress και το Drupal και τα συγκρίνουμε με το Joomla. Τέλος, γίνεται αναφορά στην μεταφορά του δικτυακού τόπου mlife, από τοπικό server σε δωρεάν hostin server.

Thesis
NonPeerReviewed

Γλώσσες προγραμματισμού (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές)
Ιστοσελίδες - Σχεδίαση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.