Δημιουργία διαδικτυακής εφαρμογής σε πλατφόρμα Android

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Δημιουργία διαδικτυακής εφαρμογής σε πλατφόρμα Android

Αθανασιάδης, Αλέξανδρος Γ.

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως κύριο στόχο την ανάπτυξη μιας διαδικτυακής εφαρμογής σε περιβάλλον Android. Σκοπός της είναι η παροχή υπηρεσιών για την διευκόλυνση της διαδικασίας ενημέρωσης του χρήστη σχετικά με νέα ή γεγονότα τα οποία προέρχονται από κάποιες συγκεκριμένες ιστοσελίδες της οποίες της επιλέγει ο χρήστης. Στην πτυχιακή εργασία παρουσιάζονται τα UML διαγράμματα όπως Use Case Diagrams, Domain Model Diagrams και Sequencing Diagrams. Στη συνέχεια παρουσιάζονται κάποια πληροφοριακά στοιχεία όσο άφορα το Android και της εκδόσεις του, τα προγραμματιστικά εργαλεία και γλώσσες προγραμματισμού καθώς και όλα τα συστατικά στοιχεία που δημιουργούν την εφαρμογή και το γραφικό περιβάλλον της. Τέλος παρουσιάζονται τα βασικά αρχεία από τα οποία αποτελείται ένα Android Project καθώς επίσης παρουσιάζεται η διαδικτυακή εφαρμογή.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Διαδίκτυο (Internet)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.