Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αστικοί κοινωνικοί συνεταιρισμοί στην Ελλάδα: η περίπτωση μελέτης της Ενεργειακής Συνεταιριστικής Εταιρίας Καρδίτσας (Συν.Π.Ε.)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αστικοί κοινωνικοί συνεταιρισμοί στην Ελλάδα: η περίπτωση μελέτης της Ενεργειακής Συνεταιριστικής Εταιρίας Καρδίτσας (Συν.Π.Ε.)

Σιώκας, Θωμάς - Χρήστος Β.

Η παρούσα εργασία έχει στόχο να κάνει κατανοητή τη χρησιμότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην καθημερινότητα μας άλλα και την χρησιμότητα των συνεταιρισμούς στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, αναλύεται το κόστος κατασκευής τους και γίνεται γνωστό ποιες είναι αυτές οι μορφές. Γίνεται αναφορά στην πολιτική και οικονομική θέση των πηγών ενέργειας στην Ελλάδα και αναλύεται ο ορισμός και η εξέλιξη των συνεταιρισμών στην χώρα μας. Μελετάτε η Ενεργειακή Συνεταιριστική Εταιρία Καρδίτσας (Ε.Σ.Ε.Κ), οι δραστηριότητες της, οι υποχρεώσεις των μελών της και συγκρίνεται με τους υπόλοιπους Ελληνικούς συνεταιρισμούς και τις πηγές ενέργειας που υποστηρίζουν. Διατυπώνονται πίνακες αναπαράστασης, όπου συγκρίνονται η Ελλάδα με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως μέσω γραφημάτων ανάλυσης των ελληνικών αγορών, των μορφών ενέργειας και των εικόνων διαφόρων περιβαλλοντικών πάρκων παγκοσμίως.

Thesis
NonPeerReviewed

Συνεταιρισμοί
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.