Χρηματοοικονομική ανάλυση των εταιριών «ΕΛΠΕ» και «MOTOR-OIL”: σύγκριση 2009-2013

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Χρηματοοικονομική ανάλυση των εταιριών «ΕΛΠΕ» και «MOTOR-OIL”: σύγκριση 2009-2013

Μανιτάρας, Βασίλης

Παρατίθενται η έκθεση των οικονομικών και μη στοιχείων για την κάθε εταιρεία, πραγματοποιείται η αναλυτική περιγραφή του κλάδου του πετρελαίου στην ελληνική αγορά καθώς και η παρουσίαση των εταιρειών ξεχωριστά για τη δραστηριότητά τους και το ρυθμό ανάπτυξής τους. Γίνεται ανάλυση της στρατηγικής που ακολουθεί η κάθε εταιρεία, καθώς και πληροφορίες για τη διοίκηση και τη διάρθρωσή τους. Τέλος, παρατίθενται οι σημαντικότεροι αριθμοδείκτες και τα οικονομικά στοιχεία των εταιρειών για πέντε χρόνια (2009-2013).

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.