Δημόσιες σχέσεις και διαδίκτυο: ανάλυση περιεχομένου και λειτουργιών των ιστοσελίδων τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Δημόσιες σχέσεις και διαδίκτυο: ανάλυση περιεχομένου και λειτουργιών των ιστοσελίδων τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας

Ιορδανίδου, Παρασκευή

Η παρούσα έρευνα εκπονήθηκε με στόχο να διαπιστωθεί εάν το διαδίκτυο και ιδιαίτερα οι ιστοσελίδες των τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας, αποτελούν βασικό εργαλείο των δημοσίων σχέσεων. Πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα, μέσω της παρατήρησης και μελέτης περιπτώσεων. Κάθε ιστοσελίδα τηλεοπτικού σταθμού εθνικής εμβέλειας αποτέλεσε και μια περίπτωση. Για τη διεξαγωγή συμπερασμάτων χρησιμοποιήθηκε ως γνώμονας η θεωρία της O’Daniel (2005), όπου ένα σύνολο χαρακτηριστικών τα οποία περιέχονται σε μία ιστοσελίδα σχετίζονται με τις δημόσιες σχέσεις. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως η πλειοψηφία, σχεδόν, αυτών των χαρακτηριστικών εμπεριέχονται στις ιστοσελίδες των τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας. Και πως κατά συνέπεια το διαδίκτυο αποτελεί εργαλείο των δημοσίων σχέσεων. Τέλος, παρουσιάζονται ορισμένες προτάσεις για μελλοντική έρευνα ώστε να παρουσιαστεί μια πιο σφαιρική ανάλυση του θέματος.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Ιστοσελίδες - Σχεδίαση
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Ελλάδα
Διαδίκτυο (Internet)
Τηλεόραση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.