Συναισθηματική νοημοσύνη κατά των Goleman και πως επιδρά στην συμπεριφορά των εργαζομένων σε ομάδα. Η περίπτωση στην εταιρεία ΕΝΑ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Συναισθηματική νοημοσύνη κατά των Goleman και πως επιδρά στην συμπεριφορά των εργαζομένων σε ομάδα. Η περίπτωση στην εταιρεία ΕΝΑ

Ελευθεράκη, Κωνσταντίνα

Στη παρούσα εργασία πραγματευόμαστε τη συναισθηματική νοημοσύνη κατά τον Goleman και πώς επιδρά στη συμπεριφορά των εργαζομένων σε ομάδα. Θα αναφερθούμε στη περίπτωση της εταιρείας ΕΝΑ. Ως συναισθηματική νοημοσύνη ορίζεται η ικανότητα να αντιλαμβάνεσαι με ακρίβεια, να εκτιμάς και να εκφράζεις το συναισθήματα, την ικανότητα να αναδύεις και να γεννάς συναισθήματα, όταν αυτά βοηθούν τη σκέψη, την ικανότητα να καταλαβαίνεις το συναίσθημα και τη συναισθηματική γνώση και την ικανότητα να ελέγξεις τα συναισθήματα, ώστε να προωθείς τη συναισθηματική και διανοητική ανάπτυξη. Η συναισθηματική νοημοσύνη αποτελεί πλέον βασικό εργαλείο στους ανθρώπους που ασχολούνται με το τομέα της διοίκησης. Έτσι, στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας θα αναλύσουμε την έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης και στη συνέχεια σε επόμενο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στην επίδραση της συναισθηματικής νοημοσύνης στη συμπεριφορά των εργαζομένων. Έπειτα από τις αναλύσεις αυτές, θα αναφερθούμε στη περίπτωση της εταιρείας ΕΝΑ. Ώσπου στο τέλος της εργασίας μας, θα παραθέσουμε τα συμπεράσματά μας.

Thesis
NonPeerReviewed

Συναισθηματική νοημοσύνη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.