Έρευνα μάρκετινγκ: μέτρηση διαθέσεων και προτιμήσεων καταναλωτών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Έρευνα μάρκετινγκ: μέτρηση διαθέσεων και προτιμήσεων καταναλωτών

Ακιφόγλου, Φωτεινή

Στην παρούσα εργασία θα μελετηθεί η έννοια της έρευνας μάρκετινγκ δηλαδή η συστηματική και καθορισμένη προσπάθεια για την συλλογή πληροφοριών που βοηθά στην λήψη καλύτερων αποφάσεων στο τομέα του μάρκετινγκ. Πιο συγκεκριμένα θα ακολουθήσει η ιστορική αναδρομή της έρευνας μάρκετινγκ από τότε που ξεκίνησε μέχρι και σήμερα καθώς και στους στόχους που την διέπουν. Έπειτα, θα γίνει μια αναφορά στα είδη της έρευνας μάρκετινγκ, παρουσιάζονται αναλυτικά οι κατηγορίες της έρευνας μάρκετινγκ. Ακολουθεί η διαδικασία της έρευνας μάρκετινγκ καθώς και η συνοχή οργάνωσης του τμήματος αυτού. Επίσης στο πρακτικό κομμάτι της εργασίας χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο ως ερευνητικό εργαλείο πρωτογενούς έρευνας. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε αναφέρεται στην αγοραστική συμπεριφορά των νέων σε περιόδους κρίσης. Στο τέλος της εργασίας διατυπώνονται τα αποτελέσματα της έρευνας του ερωτηματολογίου καθώς και τα συμπεράσματα της. Στα παραρτήματα εμπεριέχονται οι πίνακες των αποτελεσμάτων από τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου καθώς και το ίδιο το ερωτηματολόγιο όπως διανεμήθηκε.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ
Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.