Αξιολόγιση της εμπειρίας της κατανάλωσης σε διάφορες περιστάσεις κατανάλωσης ταινιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Αξιολόγιση της εμπειρίας της κατανάλωσης σε διάφορες περιστάσεις κατανάλωσης ταινιών

Τζήπα, Ελένη
Ταξηροπούλου, Ξανθή

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελεί μία έρευνα ως προς τις εμπειρίες των καταναλωτών σε διάφορες περιστάσεις κατανάλωσης πχ. Αθλητικά γεγονότα, ταινίες, θεατρικές παραστάσεις κ.λπ. Πιο αναλυτικά γίνεται παρουσίαση της έννοιας της εμπειρίας και παρουσιάζονται οι διαστάσεις της. Όσον αφορά την μελέτη εστιάζει κυρίως στην εμφάνιση του κινηματογράφου και γίνεται μία παρουσίαση ως προς τις συναισθηματικές διεγέρσεις που προσδίδουν οι ταινίες. Στη συνέχεια, επικεντρωνόμαστε στην προσωπική μελέτη που αφορά το πως νιώθουν οι θεατές όταν παρακολουθούν μία ταινία. Για την επίτευξη της συγκεκριμένης μελέτης πραγματοποιήθηκε έρευνα μέσω της έντυπης και διαδικτυακής βιβλιογραφίας, με σκοπό την συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων. Κατά ένα μεγάλο ποσοστό στην εκπόνηση της έρευνας βοήθησαν τα στοιχεία που περιλαμβάνουν τα άρθρα ξενόγλωσσων μελετών. Επίσης, έγινε ποσοτική μέθοδος έρευνας με τη χρήση του ερευνητικού εργαλείου του ερωτηματολογίου. Δημιουργήθηκε ένα ειδικό ερωτηματολόγιο με κατάλληλες ερωτήσεις και δομημένες επί του θέματος, οι οποίες απαντήθηκαν από 283 άτομα. Τα αποτελέσματα συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν στο στατιστικό πρόγραμμα spss, όπου μέσα από αυτό προέκυψαν τα αποτελέσματα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την περάτωση της έρευνας.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ
Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-11


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.