Διάδοση κυμάτων σε υλικά με ανομοιογένειες και μικροδομές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Διάδοση κυμάτων σε υλικά με ανομοιογένειες και μικροδομές

Σπηλιοπούλου, Αθανασία
Μπέτα, Κριστιάνα

Σ΄αυτή την πτυχιακή εργασία ασχοληθήκαμε με την ελαστικότητα των υλικών σωμάτων όπως και με το μέτρο ελαστικότητας για κάθε είδους παραμόρφωση. Αναφερόμαστε επίσης στην έννοια της κυματικής, όπως και σε διάφορες μορφές κυμάτων και στα χαρακτηριστικά αυτών. Στη συνέχεια αναλύουμε τα σύνθετα υλικά, υλικά με ανομοιογένειες και την κατηγοριοποίηση των υλικών αυτών. Τέλος στην εργασία μας αναλύεται η συμπεριφορά και επίλυση προβλημάτων ελαστικότητας και βαθμοελαστικότητας στα άκρα υλικού, όπου για τις μεθόδους και την επίλυση του προβλήματος μας έχουμε στηριχτεί στο άρθρο Charalambopoulos, L.N. Gergidis, «On the Dyadic Scattering Problem in Three-Dimensional Gradient Elasticity», J. Phys. A: Math. Theor. 41, No 39, (33 pp), (2008) απ’όπου αντλήθηκαν πληροφορίες και έχει παρουσιαστεί στο συνέδριο School of Applied Mathematical and Physical Sciences, Dept. of Mathematics, NTUA, Greece M^3 ST 2015, Kalamata, Greece.

Thesis
NonPeerReviewed

Κυματική μηχανική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-11


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.