Μάρκετινγκ και δημόσιες σχέσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Μάρκετινγκ και δημόσιες σχέσεις

Ρουκά, Μιχαέλα Δ.

Μελετάται το μάρκετινγκ των επιχειρήσεων και συγκεκριμένα προσδιορίζονται η έννοια, οι αντικειμενικοί σκοποί του, τα στάδια, τα πεδία εφαρμογής του, οι λειτουργίες του, η στρατηγική του, η ιδεολογία του. Αναλύονται οι δημόσιες σχέσεις των επιχειρήσεων, πραγματοποιείται ιστορική αναδρομή και προσδιορίζονται το αντικείμενό τους, το περιεχόμενό τους, οι μέθοδοι υλοποίησης ενός προγράμματος και τα μέσα που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για τις δημόσιες σχέσεις. Τέλος, μελετάται το μάρκετινγκ των δημοσίων σχέσεων σε μία επιχείρηση και συγκεκριμένα η αλληλεξάρτηση της λειτουργίας τους και τα στάδια αποφάσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.