Ανάλυση ανώνυμης εταιρίας (Α.Ε.)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ανάλυση ανώνυμης εταιρίας (Α.Ε.)

Γεωργολόπουλος, Βάϊος-Παναγιώτης Χ.
Φάϊτας, Σπυρίδων Α.

Δίνεται ο ορισμός των εταιριών γενικά, η διάκριση των εταιριών και στη συνέχεια ο ορισμό τής ανώνυμης εταιρίας, τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα. Αναλύεται η διαδικασία της ίδρυσης της ανώνυμης εταιρίας, το καταστατικό, τα όργανα και δίνονται παραδείγματα εγγραφών κλεισίματος χρήσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.