Οι γιατροί ως καθοδηγητές γνώμης και η επίδραση στους καταναλωτές για την αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Οι γιατροί ως καθοδηγητές γνώμης και η επίδραση στους καταναλωτές για την αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων

Μπάτρα, Χριστίνα

Η Συμπεριφορά του Καταναλωτή είναι ένα σχετικά νέο, δυναμικό, ραγδαία εξελισσόμενο πεδίο του Marketing. Η μελέτη της Συμπεριφοράς του Καταναλωτή εξηγεί τις επιδράσεις των ενεργειών των marketers στον κόσμο μας. Στην εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια για δέσιμο των θεωρητικών βάσεων της Συμπεριφοράς του Καταναλωτή με τις πρακτικές εφαρμογές στη στρατηγική του Marketing. Η ανάπτυξη στρατηγικών Marketing θα πρέπει να είναι στενά συνυφασμένη με την όσο το δυνατόν πληρέστερη κατανόηση των αναγκών του καταναλωτή και των τρόπων με τους οποίους αυτός λαμβάνει τις καταναλωτικές του αποφάσεις. Εξάλλου, η ίδια η ιδεολογία του Marketing θεωρεί ότι ο σκοπός των λειτουργιών του είναι η ικανοποίηση των αναγκών του καταναλωτή. Σήμερα ο καταναλωτής έχει γίνει το επίκεντρο όχι μόνο του Marketing, αλλά και όλων των άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Η προσπάθεια για την ικανοποίηση του καταναλωτή επιτυγχάνεται μόνο αν είμαστε γνώστες της συμπεριφοράς του. Όμως η γνώση πρέπει να στηρίζεται περισσότερο σε γεγονότα παρά σε υποθέσεις και εικασίες. Η μελέτη της Συμπεριφοράς του Καταναλωτή δεν απέχει πολύ από τη μελέτη της γενικής συμπεριφοράς του ανθρώπου.

Thesis
NonPeerReviewed

Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.