Η επίδραση της μουσικής στη συμπεριφορά των καταναλωτών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η επίδραση της μουσικής στη συμπεριφορά των καταναλωτών

Παγώνης, Γεώργιος

Η παρούσα μελέτη εξετάζει την επίδραση της μουσικής στη συμπεριφορά των καταναλωτών. Ειδικότερα, η μουσική φαίνεται πως επηρεάζει κι ενδεχομένως μπορεί να δημιουργήσει συναισθήματα. Έτσι, το γεγονός αυτό έχει μελετηθεί κι έχει χρησιμοποιηθεί στη διαφήμιση. Προηγούμενες μελέτες αναφορικά με τη μουσική στη διαφήμιση, έχουν δείξει ότι η επίδρασή της στη συμπεριφορά των καταναλωτών διαφοροποιείται με βάση το είδος της μουσικής. Αρχικά, οι περισσότερες μελέτες καταλήγουν στο ότι μουσική με περισσότερο αργό ρυθμό προτιμάται από το κοινό σε σχέση με μουσική με γρήγορο ρυθμό. Η εμπειρική έρευνα της μελέτης διεξήχθη σε δείγμα φοιτητών του ΤΕΙ, αλλά και διαδικτυακά, λόγω μικρής συμμετοχής στην έρευνα που διεξήχθη στο ΤΕΙ. Το σύνολο των συμμετεχόντων ανήλθαν σε 160. Η έρευνα αποτελεί πείραμα, καθώς δημιουργήθηκε διαφημιστικό σποτ για ένα σαμπουάν, το οποίο είχε ακριβώς το ίδιο μήνυμα, αλλά διαφορετική μουσική. Στο πρώτο διαφημιστικό σποτ η μουσική ήταν γρήγορη κι έντονη, ενώ στο δεύτερο διαφημιστικό σποτ η μουσική ήταν αργή και απαλή. Μετά την παρακολούθηση της κάθε διαφήμισης, οι συμμετέχοντες έπρεπε να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο. Σκοπός ήταν να διαπιστωθεί το αν οι απαντήσεις των συμμετεχόντων αναφορικά με τις στάσεις και τις αντιλήψεις τους απέναντι στο προϊόν και στη διαφήμιση διαφοροποιούνται με βάση τη μουσική. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες κρίνουν πως η μουσική που επελέγη τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο διαφημιστικό σποτ δεν ταιριάζει με το μήνυμα της διαφήμισης και το προϊόν. Αυτό, οδήγησε σε αρνητική στάση απέναντι στη διαφήμιση και σε χαμηλή πρόθεση αγοράς.

Thesis
NonPeerReviewed

Μουσική
Διαφήμιση
Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-10


cc_by_nc_sa*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.