Τα social media στην υπηρεσία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Τα social media στην υπηρεσία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης

Σιώλου, Αγγελική
Ροΐδου, Ελένη

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία έντονη χρήση των social media, όχι μόνο από απλούς πολίτες αλλά και από πολιτικά πρόσωπα, ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς και κυβερνήσεις. Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της χρήσης των social media από το δήμο Θεσσαλονίκης, καθώς και κατα πόσο οι νέοι κάτοικοι της πόλης θα ήθελαν να ενισχυθεί η παρουσία του Δήμου στα social media. Επίσης, διερευνήθηκε ποιό είναι το προφίλ των χρηστών που ενδιαφέρονται να ενημερώνονται για τα νέα του δήμου μέσω των social media. Μέσα από την πρωτογενή και δευτερογενή έρευνα που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε πως η εφαρμογή των social media από τον Δήμο Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε πολύ αρχικά στάδια, καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα ανάδρασης και άμεσης επικοινωνίας. Τέλος, μέσα από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, των ερωτηματολογίων που μοιράστηκαν, αλλά και της βιβλιογραφίας, προτείνονται τρόποι ανάπτυξης του προφίλ του Δήμου Θεσσαλονίκης στα social media, ώστε να είναι πιο εύκολο και πιο στοχευμένο ως προς το κοινό, αλλά και ως προς το περιεχόμενο, να οργανωθεί αποτελεσματικά η προβολή του δήμου μέσα από αυτά.

Thesis
NonPeerReviewed

Τοπική αυτοδιοίκηση
Κοινωνικά δίκτυα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.