Σύγχρονες εξελίξεις στις ενώσεις γεωργικών συνεταιρισμών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Σύγχρονες εξελίξεις στις ενώσεις γεωργικών συνεταιρισμών

Σοφολόγης, Κωνσταντίνος Ι.

Αρχικά, αναφέρονται οι βασικές έννοιες για τους συνεταιρισμούς και η πορεία των αλλαγών που διαμορφώνουν την υπάρχουσα κατάσταση λειτουργίας. Καταγράφονται οι εξελίξεις που συντελέστηκαν τα τελευταία χρόνια στις ενώσεις γεωργικών συνεταιρισμών όπως αυτές διαμορφώθηκαν τόσο από την εφαρμογή των οικονομικών και πολιτικών εξελίξεων της χώρας όσο και με την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Τέλος, αναλύεται η μεθοδολογία και τα ευρήματα έρευνας με την χρήση ερωτηματολογίου-συνέντευξης σε εννέα (9) αγροτικούς συνεταιρισμούς της Ελλάδας.

Thesis
NonPeerReviewed

Συνεταιρισμοί

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.