Παγκόσμιος ιστός και social media: πως χρησιμοποιούνται από τις εταιρείες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Παγκόσμιος ιστός και social media: πως χρησιμοποιούνται από τις εταιρείες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας

Σουρμπή, Ανθούλα

Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε με σκοπό τη διερεύνηση της συνύπαρξης των δημοσίων σχέσεων και των social media κατά την ανάπτυξη των επικοινωνιακών εκστρατειών. Μέσω της μελέτης και της έρευνας που διεξήχθη έγινε εμφανής η αμοιβαία συνύπαρξη τους μέσω των διαδικτυακών εργαλείων που χρησιμοποιούν τα στελέχη δημοσίων σχέσεων κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δραστηριοτήτων τους. Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα της έρευνας συγκλίνουν στο γεγονός ότι τα στελέχη δημοσίων σχέσεων διαχειρίζονται συχνά τα social media προκειμένου να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των επικοινωνιακών προγραμμάτων των πελατών τους. Σε γενικές γραμμές, τα στελέχη δημοσίων σχέσεων αποκομίζουν έντονα οφέλη από τη χρήση των social media, ορισμένα από αυτά είναι η αποδοτικότερη επικοινωνία και η αύξηση αναγνωρισιμότητας των πελατών. Ειδικότερα, παρουσιάζεται ότι οι εταιρείες δημοσίων σχέσεων που διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό μπορούν να διαχειριστούν τα νέα μέσα πιο εύκολα και άμεσα σε αντίθεση με τις υπόλοιπες εταιρείες. Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν και τα πλεονεκτήματα που τους προσφέρουν τα social media. Τέλος προκύπτει ότι, τα νέα μέσα έχουν αυξήσει την απόδοση των στελεχών δημοσίων σχέσεων με αποτέλεσμα να μεταβληθεί ο τρόπος λειτουργίας των δημοσίων σχέσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Κοινωνικά δίκτυα
Επικοινωνία
Διαδίκτυο (Internet)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-09


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.