Υγιεινή, ασφάλεια και έλεγχος του γάλακτος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Υγιεινή, ασφάλεια και έλεγχος του γάλακτος

Κτενά, Δήμητρα

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η παρουσίαση αλλά και η μελέτη της παραγωγικής διαδικασίας του γάλακτος όπως αυτή εφαρμόζεται στις σύγχρονες γαλακτοβιομηχανίες, τηρώντας τα πρότυπα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας και ποιότητας των τροφίμων. Αποσαφηνίζονται οι έννοιες τρόφιμα, ασφάλεια τροφίμων, κίνδυνοι, πρότυπα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων, έννοιες σχετικά πρόσφατα καθιερωμένες, που υπαγορεύονται από τις σύγχρονες διατροφικές συνήθειες και την ανάγκη για διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων. Ακολούθως παρουσιάζεται διεξοδικά το γάλα, η διαδικασία παραγωγής του καθώς και τα παράγωγα αυτού. Επιπλέον τονίζεται η θρεπτική αξία του γάλακτος και παρουσιάζονται οι εφαρμοζόμενες επεξεργασίες του γάλακτος . Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο κλάδος της σύγχρονης γαλακτοβιομηχανίας στη χώρα μας καθώς και οι ιδιαιτερότητες του σε σχέση με τη διεθνή αγορά . Γίνεται επίσης και μια διεξοδική παρουσίαση των κυριότερων γαλακτοβιομηχανιών και των επιχειρηματικών τους δράσεων στην παγκοσμιοποιημένη αγορά. Η εργασία ολοκληρώνεται με την αναλυτική παρουσίαση του επίσημου ελέγχου γάλακτος όπως αυτός εφαρμόζεται στη χώρα μας, από τα αρμόδια εργαστήρια καθώς και με τις διαδικασίες υγιεινής και ασφάλειας σε όλα τα κρίσιμα σημεία της παραγωγικής διαδικασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Υγιεινή και ασφάλεια
Γαλακτοκομία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.