Η διαδικτυακή τηλεόραση στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η διαδικτυακή τηλεόραση στην Ελλάδα

Πλευράκη, Δέσποινα

Στην παρούσα εργασία θα εξεταστούν και θα αναλυθούν τα ΜΜΕ, και το πόσο έχουν εξελιχθεί μέσα στην πάροδο των χρόνων. Επίσης θα παρουσιαστεί η Διαδικτυακή Τηλεόραση καθώς και ο βαθμός στον οποίο έχει επηρεάσει τους χρήστες των ΜΜΕ στην Ελλάδα. Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας Θα αναλυθούν έννοιες που αφορούν τα ΜΜΕ γενικότερα καθώς και παρουσίαση της τηλεόρασης και των ιδιοτήτων της ως ΜΜΕ. Επίσης θα παρουσιαστούν οι τηλεοπτικοί σταθμοί που υφίστανται στην Ελλάδα. Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας θα παρουσιαστούν, ο ρόλος του διαδικτύου και της διαδικτυακής τηλεόρασης που αποτελούν τα Νέα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας στην ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στο ερωτηματολόγιο το οποίο συντάχθηκε για τη διεξαγωγή της έρευνας και βοήθησε στο να διεξαχθούν κάποια αποτελέσματα, τα οποία μας βοήθησαν να βγάλουμε συμπεράσματα, όσον αφορά την χρήση της διαδικτυακής τηλεόρασης στην Ελλάδα. Το τελευταίο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα αποτελέσματα και τα γενικά συμπεράσματα της εν λόγω έρευνας.

Thesis
NonPeerReviewed

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Ελλάδα
Διαδίκτυο (Internet)
Τηλεόραση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-03


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.