Η διαδικτυακή τηλεόραση στην Ελλάδα

RDF 

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

2015 (EN)
Η διαδικτυακή τηλεόραση στην Ελλάδα

Πλευράκη, Δέσποινα

Στην παρούσα εργασία θα εξεταστούν και θα αναλυθούν τα ΜΜΕ, και το πόσο έχουν εξελιχθεί μέσα στην πάροδο των χρόνων. Επίσης θα παρουσιαστεί η Διαδικτυακή Τηλεόραση καθώς και ο βαθμός στον οποίο έχει επηρεάσει τους χρήστες των ΜΜΕ στην Ελλάδα. Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας Θα αναλυθούν έννοιες που αφορούν τα ΜΜΕ γενικότερα καθώς και παρουσίαση της τηλεόρασης και των ιδιοτήτων της ως ΜΜΕ. Επίσης θα παρουσιαστούν οι τηλεοπτικοί σταθμοί που υφίστανται στην Ελλάδα. Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας θα παρουσιαστούν, ο ρόλος του διαδικτύου και της διαδικτυακής τηλεόρασης που αποτελούν τα Νέα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας στην ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στο ερωτηματολόγιο το οποίο συντάχθηκε για τη διεξαγωγή της έρευνας και βοήθησε στο να διεξαχθούν κάποια αποτελέσματα, τα οποία μας βοήθησαν να βγάλουμε συμπεράσματα, όσον αφορά την χρήση της διαδικτυακής τηλεόρασης στην Ελλάδα. Το τελευταίο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα αποτελέσματα και τα γενικά συμπεράσματα της εν λόγω έρευνας.

Thesis
NonPeerReviewed

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Ελλάδα
Διαδίκτυο (Internet)
Τηλεόραση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-03


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)