Η επίδραση της διαφήμισης μέσω των κοινωνικών δικτύων στην καταναλωτική συμπεριφορά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η επίδραση της διαφήμισης μέσω των κοινωνικών δικτύων στην καταναλωτική συμπεριφορά

Φιλιππίδου, Ελένη
Στρίτση, Βασιλική

Θέμα της παρούσης εργασίας είναι η επίδραση της διαφήμισης μέσω των κοινωνικών δικτύων στην καταναλωτική συμπεριφορά. Στόχος του εγχειρήματος είναι να διερευνηθούν και να προσδιοριστούν οι πιθανές επιδράσεις του μάρκετινγκ μέσω της κοινωνικής δικτύωσης στη γενικότερη καταναλωτική συμπεριφορά των χρηστών. Ως μέθοδος για τη συλλογή και την ερμηνεία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν η βιβλιογραφική ανασκόπηση και η ποσοτική έρευνα με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. Συμπερασματικά παρατηρήθηκε ότι, αν και οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν αναγνωρίζουν τις επιδράσεις των διαφημίσεων στα social media στην καταναλωτική τους συμπεριφορά, οι ίδιοι τείνουν να προδιατίθενται θετικά και να προτιμούν προϊόντα οι εταιρείες των οποίων δραστηριοποιούνται ενεργά στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαφήμιση
Κοινωνικά δίκτυα
Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-09


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.