Ανάλυση φήμης εταιριών χρησιμοποιώντας μηνύματα του twitter

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ανάλυση φήμης εταιριών χρησιμοποιώντας μηνύματα του twitter

Γκαλίτσος, Βασίλης

Στην εποχή μας, οι περισσότεροι άνθρωποι είναι μέλη κοινωνικών δικτύων μέσω των οποίων κοινωνικοποιούνται, συναναστρέφονται με άλλους ανθρώπους, δηλώνουν τι τους αρέσει και τι όχι, παρέχοντας έτσι πληροφορίες οι οποίες αν συλλεχθούν μπορούν να ωφελήσουν τον τομέα της ανάπτυξης μιας επιχείρησης. Στο πρώτο κεφάλαιο αυτής της εργασίας αναλύουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως έννοια, παρέχουμε τα βασικά χαρακτηριστικά τους, όπως επίσης αναφέρουμε τα πιο δημοφιλή από αυτά. Στο δεύτερο κεφάλαιο, εξετάζουμε την ανάλυση κοινωνικών δικτύων ώς έννοια και αναφέρουμε κάποια εργαλεία του κλάδου αυτού. Στο τρίτο κεφάλαιο, αναλύουμε το τεχνολογικό υπόβαθρο της εφαρμογής που πρόκειται να φτιάξουμε ξεκινώντας από το API του twitter, έπειτα συνεχίζουμε με το 140dev twitter framework, και τελειώνουμε με τις γλώσσες προγραμματισμού στις οποίες είναι γραμμένη αυτή η εφαρμογή καθώς και με τις εφαρμογές οι οποίες χρειάστηκαν στην κατασκευή της Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο κάνουμε μία μικρή προετοιμασία στην αρχή και έπειτα αφού σχεδιάσουμε τη βασική ροή του προγράμματος μας καθώς και την βάση δεδομένων μας, γράφουμε το πρόγραμμά μας. Κλείνουμε με τη δοκιμή του λογισμικού και τα συμπεράσματα, παραθέτοντας τη βιβλιογραφία που χρησιμοποιήσαμε.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις
Κοινωνικά δίκτυα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-11


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.