Συναισθηματική νοημοσύνη και ηγεσία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Συναισθηματική νοημοσύνη και ηγεσία

Δρακοντίδης, Νικόλαος Δ.

Παρουσιάζονται οι έννοιες της συναισθηματικής νοημοσύνης και ηγεσίας, ενώ γίνονται αναφορές στον τρόπο συμπεριφοράς του επιτυχημένου ηγέτη. Παράλληλα εξετάζονται οι τεχνικές που βοηθούν στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης και αναλύονται τα χαρακτηριστικά ενός ηγέτη, ενώ πραγματοποιείται έρευνα με ερωτηματολόγιο σε καταστήματα τραπεζών για να μελετηθεί ο ρόλος και η συμβολή της συναισθηματικής νοημοσύνης σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ο βαθμός της συναισθηματικής νοημοσύνης των διευθυντών καθώς και πως αυτή αποτελεί βασικό παράγοντα για την αποτελεσματικότητα και την επιτυχία της εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηγεσία
Συναισθηματική νοημοσύνη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.