Σύσταση ανώνυμης εταιρίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Σύσταση ανώνυμης εταιρίας

Μπρέλλας, Χρήστος Γ.
Δημαράς, Δημήτριος Χ.

Αναφέρονται τα χαρακτηριστικά της Ανώνυμης Εταιρίας (Α.Ε.), οι διαδικασίες σύστασης και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Ακόμη, προσδιορίζονται οι μετοχές που αφορούν την Α.Ε., οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι ενέργειες που απαιτούνται για τη μετατροπή της σε άλλη μορφή εταιρίας. Αναλύεται ο νέος νόμος 3604/07 καθώς και η αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου που ισχύει για τις Α.Ε. Τέλος, παρατίθεται ένα πρακτικό παράδειγμα σύστασης Α.Ε. και αναλύεται όλη η διαδικασία στην πράξη με εγγραφές που αφορούν το σκοπό αυτό.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.