Η ανάλυση της Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.)

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2015 (EL)
Η ανάλυση της Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.)

Σκορντίλεβα, Νασιόλντι Π.
Ντάλντος, Αντώνιος Γ.

Περιγράφονται οι ενέργειες για τη σύσταση και λειτουργία της ανώνυμης εταιρείας, αναλύονται οι μορφές των επιχειρήσεων και γίνεται αναφορά στις υποχρεώσεις της, όπως την φορολόγησή της, τις λογιστικές εργασίες. Επίσης, παρουσιάζονται το νομοθετικό πλαίσιο των ανωνύμων εταιρειών, οι μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και η παρακολούθησή τους. Τέλος, γίνεται αναφορά στον τύπο των ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.