Η συμπεριφορά των καταναλωτών κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Μελέτη εφαρμογής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η συμπεριφορά των καταναλωτών κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Μελέτη εφαρμογής

Μανοδήμου, Βασιλική Χ.

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην « Συμπεριφορά των καταναλωτων κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης» και αποτελεί μια έρευνα για την κρίση, τις επιπτώσεις στους καταναλωτές και τις αλλαγές που έχει επιφέρει. Οι χρηματοπιστωτικές κρίσεις, σαν αυτή που ζούμε τον τελευταίο καιρό, έχουν τεράστια επιρροή στις οικονομικές και κοινωνικές πτυχές των καταναλωτών. Οι παράγοντες που ενισχύουν την κατανάλωση, δηλαδή το διαθέσιμο εισόδημα, η ασφάλεια για το μέλλον, η εμπιστοσύνη στην αγορά και στην οικονομία αλλά και ο τρόπος ζωής, αλλάζουν αρνητικά και ωθούν τους καταναλωτές ενδεχομένως σε μόνιμη αλλαγή της συμπεριφοράς τους. Προς αυτήν την κατεύθυνση έγινε μια προσπάθεια δυευρυμένης ανασκόπισης της ελληνικής και διεθνούς αρθρογραφίας. Η εργασία στηρίζεται στο υλικό που συγκεντρώθηκε με ερωτηματολόγια τα οποία δώθηκαν στο ευρύτερο λεκανοπέδιο Αττικής. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι η οικογενειακή κατάσταση των ερωτηθέντων, ο αριθμός των μελών του νοικοκυριού τους και το μηνιαίο τους οικογενειακό εισόδημα είναι στατιστικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις των ατόμων για αύξηση της αποταμίευσης, λόγω οικονομικής κρίσης. Τέλος παρατηρήθηκε ότι οι καταναλωτές έχουν επηρεαστεί πολύ ψυχολογικά λόγω της οικονομικής κρίσης και έχουν γίνει αρκετά απαισιόδοξοι για την μελλοντική οικονομικά κατάσταση της χώρας.

Thesis
NonPeerReviewed

Καταναλωτική συμπεριφορά
Οικονομικές κρίσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-05


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.